Potrebna kontrola troškova partija na Kosovu

Nacrtu zakona o finansiranju političkih subjekata protivi se više od 100 nevladinih organizacija, saopšteno je na konferenciji za medije koju je organizovao Kosovski demokratski institut (KDI).

Kako bi se suprodstavilo usvajanju Nacrta zakona o finansiranju političkih partija, civilno društvo na Kosovu pokrenulo je kampanju pod sloganom ‘’Naš novac, naši standardi’’.

“Mi smo se juče sastali sa premijerom Kosova kako bismo od Vlade zatražili povlačenje ovog predloga zakona. Smatramo da finansiranje i revizija predviđena zakonom štete transparentnosti”, kazao je Ismet Krueziju iz Kosovskog demokrataskog instituta.

Izmene Zakona o finansiranju političkih partija idu na ruku političkim subjektima na vlasti, ocenjuje Arbreša Lođa iz Grupe za pravne i političke studije.

“Sve izmene koje je donela skupštinska Komisija za budžet u suprotnosti su sa povećanjem transparentnosti političkih partija. Neophodna je kontrola troškova partija na Kosovu. Smatramo da je zakon u skladu sa najboljim standardima ključnu stvar u donošenju pravih i demokrastskih odluka”, kazala je Lođa.

Primedbe na Nacrt zakona o finansiranju političkih subjekata uputio je i Arton Demhasaj Iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo.

“Iako je zatraženo da mogućnost finansiranja političkih partija partijama bude izuzeta, u predlogu je ostalo da se može dati suma od 50 evra, da bi radna grupa ovaj iznos povećala na 500 evra. Ovo smatramo veoma rizičnim jer novac predstavlja najveći izvor korupcije”, rekao je Demhasaj.

Kampanju ‘’Naš novac, naši standardi’’, predstavnici civilnog društva nastavljaju sastancima sa predstavnicima institucija. Nacrt Zakona o finansiranju političkih partija Vlada Kosova je usvojila oktobra prošle godine. Inicijativa za izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih partija,  zasnovanog na načelima Venecijanske komisije, izvršena je zbog jačanja transparentnosti i borbe protiv korupcije.

Izvor: RTK 2

Comments