O.Š “Vuk Karadžić” modernizovana savremenom opremom za nastavu zahvaljujući Opštini Zvečan

Nastava u O.Š. „ Vuk Karadžić“ je svakim danom sve savremenija i kvalitetnija, zahvaljujući novoj opremi koju je škola dobila, a što je omogućeno saradnjom sa Opštinom Zvečan.

„O.Š. „Vuk Karadžić“ kao obrazovno-vaspitna ustanova može se pohvaliti izuzetno saradnjom sa lokalnom samoupravom. Sam sistem obrazovanja i vaspitanja svojom organizacijom i sadržajima obezbeđuje te raznovrsne oblike saradnje koja se ogleda kako u finansijskoj  tako i u drugim vidovima pomoći“ rekla je gostujući u programu Radio Kosovske Mitrovice direktorka škole Slađana Fićović.

„Danas se razvoj zemalja meri brzinom interneta, digitalnom tehnologijom, telekomunikacijama i razvojem informatike, pa se analogno tome i razvoj škole meri i kvalitetom informatičke opreme koju ta škola poseduje, odnosno kvalitetom informatičkog kabineta. Imajući to u vidu mi možemo da se pohvalimo da spadamo u grupu opremljenih škola. Modernizacija kabineta dovela je do lakšeg razumevanja nastave, dobili smo veći broj učenika obučenih za dalji rad u ovom sektoru, a i  sama nastava učenicima je zanimljivija“ istakla je.

Kabinet je zahvaljujući lokalnoj samoupravi opremljen najsavremenijim računarima, kojih ova škola ima 18. Poseduje i  interaktivnu tablu, dva projektora, od kojih jedan koriste svi nastavnici u jednoj od učionica, te skener, štampač, kopir aparat.

Ova školu pohađa  506 učenika u osam razreda, što je jedna od većih škola na teritoriji celog Kosova i Metohije.

„Opremljeni su kabineti biologije i hemije, laboratorijskim priborom, posuđem, mernim instrumentima, mikroskopskim preparatima,  i sigurna sam da je škola jedna od bolje opremljenih na celoj teritoriji Srbije,a ogromnu zahvalnost  za to dugujemo lokalnoj samoupravi“ rekla je Fićović.

Navela je da je nakon mnogo godina na školi  zamenjena krovna konstrukcija, postavljena nova PVC stolarija , urađena topolotna i zvučna izolacija, nova elektroinstalacija , postavljena je metalna ograda, a renovirana je i fiskulturna sala.

„Nameštaj u učionicama je kompletno zamenjen novim klupama, stolicama, radnim stolovima, tablama, a i novim projektorom koji smo dobili od lokalne samouprave“ istakla je i naglasila da je cilj da se u budućnosti uz pomoć Opštine proširi škola, dobiju nove učionice koje bi se iskoristile za kabinetsku nastavu i produženi boravak koji  bi umnogome pomogao  roditeljima koji su zaposleni.

Direktorka škole „Vuk Karadžić“ najavila je da će se od septembra uvesti elektronski dnevnici i u ovu školu, a da će laptopove  obezbediti lokalna samouprava.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments