Ministarka Hodžić prezentovala izveštaj o funkcionisanju opština

Danas, na 102. sednici Vlade Kosova, ministarka administracije lokalne samouprave Adrijana Hodžić prezentovala je Izveštaj o funkcionisanju opština za period januar-mart 2019.

Ovim povodom, ministarka Ministarka Hodžić je istakla da je svrha ovog izveštaja pravedno informisanje centralnih institucija o nivou funcionisanja odlučujućih organa opština kao i stvaranje jednog jasnog pregleda u vezi sa radom opštinskih organa.

U okviru izveštaja uključeni su podaci za (38) opština na Kosovu.

Paraleno sa skupštinama opština funkcionisale su i mekanizmi skupština opština, odnosno stalni odbori skupština kao štio su: Odbor za politiku i finansije i Odbor za zajednice.

U ovom periodu skupštine opštine su usvojile ukupno( 524 akata, 37 pravilnika i 487 odluka).

MALS i resorna ministarstva su razmatrali zakonitost opštinskih akata i utvrdili su zakonitost 488 akata, dok  36 akata su utvrđeni kao nezakoniti. Nakon, zahteva za razmatranje zakonitosti, nezakonito utvrđenih  akata skupštine opštine su razmotrile i usaglasile  10 akta,  22 akta su u roku revizije, dok 4 akta su upućena u  Ministarstvu pravde radi prigovora u nadležnom sudu.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments