Kfor nastavlja da zamenjuje postojeće znakove duž administrativne linije

Kfor je saopštio će nastaviti da zamenjuje već postojeće znakove duž administrativne linije razgraničenja (ALR). Saopšteno je da je ova aktivnost neophodna za sve znakove koji su u veoma lošem stanju, zbog izloženosti vremenskim prilikama.

Kfor dodaje da su znaci postavljeni uz ALR reference SAMO za osoblje KFOR-a i UNMIK-a, a ne za građane Kosova.

“Znakovi su upozorenje koje ukazuje na udaljenost od ALR-a, kako bi se izbeglo da pripadnici KFOR-a i UNMIK-a prekrše sporazume sa Vojskom Srbije tako što će slučajno preći ALR” navodi se u saopštenju.

Kfor objašnjava da je ALR referentna linija, uspostavljena za vojne svrhe i nema nikakve veze sa zvaničnim sadašnjim ili budućim granicama kao i da ALR i znaci ne utiču na život i aktivnosti građana na Kosovu.

KFOR ističe “da se ne bavi pitanjima granice ili bilo kojim drugim pitanjem vezanim sa aktuelnom političkom diskusijom”.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments