PERIOD ZA PROMENU BIRAČKOG CENTRA 23. April – 29. April 2019

Tokom ovog perioda, Centralna izborna komisija pruža mogućnost svim biračima da promene Birački centar po svom izboru i bliže njihovom stalnom prebivalištu.

Birač može tražiti promenu biračkog centra od 23. Aprila 2019.  do  29. Aprila 2019.

Tokom ovog perioda, vi možete tražiti sledeće informacije:

  • Da li se nalazite na biračkom spisku?
  • U kom biračkom centru ćete glasati?
  • Gde i kako možete promeniti svoj birački centar?

Kako biste se informisali o lokaciji vašeg biračkog centra i načinu promene BC, CIK je biračima stavio na raspolaganju:

  • Mehanizam za pretragu, koji se nalazi na web stranici CIK-a kqz.org. Ovako vi možete videti u kom biračkom centru ste određeni da glasate i takođe imate mogućnost da promenite birački centar putem online aplikacije. Da bi ste se povezali direktno sa aplikacijom kliknite  “ovde”.
  • Kancelarije Opštinske Izborne Komisije u vašoj opštini. Za adrese kancelarija opštinskih izbornih komisija, kliknite “ovde”.
  • Biračke spiskove postavljene na ulazu objekata koji se koriste kao birački centri tokom dana izbora, kao i preliminarni spisak birača objavljen u objektu gde se nalaze kancelarije Opštinskih izbornih komisija.

Za dodatne informacije možete pozvati na besplatni telefonski broj 0 800 55 555.

Tokom ovog perioda Birački centar možete promeniti samo unutar iste opštine, dok oni koji su promenili prebivalište iz jedne opštine u drugu,  treba da obavestite OCCR (Opštinski Centar za civilnu registraciju) u vezi sa promenom njihove adrese. Nakon obnavljanja adrese u Civilnom registru, promena Biračkog centra će se odraziti i na Biračkom spisku.

Zahtev za registraciju za glasanje putem pošte na predstojećim kosovskim vanrednim izborima za gradonačelnike u četiri opštine na Severu moguće je podneti do 30. aprila, saopštila je Centralna izborna komisija Kosova. Pored toga, do 29. aprila svim biračima omogućena je i promena biračkog centra. 

Pravo na glasanje putem pošte imaju lica koja imaju 18 godina starosti na dan vanrednih izbora 19. maja 2019, koja su registrovana u kosovskoj matičnoj službi i poseduju kosovska ili UNMIK identifikaciona dokumenta, ili dokaz da su legitimna lica za registraciju u civilnom registru građana, stoji u saopštenju.

Obrazac za registraciju za glasanje putem pošte može da se preuzme na sajtu CIK-a. 

Popunjeni obrazac zajedno sa pratećom dokumentacijom, treba da se dostavi najkasnije do 30. aprila, a prijave se mogu poslati samo za uži krug porodice, poručuju iz CIK-a.

Pored toga, do 29. aprila svi birači imaju mogućnost da promene birački centar po svom izboru ili bliže mestu stalnog prebivališta.

Do ovog datuma birači za ove izbore mogu da provere da li se nalaze na biračkom spisku, u kom biračkom centru će glasati, kao i gde i kako mogu promeniti svoj birački centar.

Informacije o lokaciji biračkog centra birača i načinu promene mogu da se dobiju putem aplikacije za pretragu, dostupne na sajtu CIK-a, u kancelariji Opštinske izborne komisije u opštini birača ili uvidom u biračke spiskove postavljene na ulazu objekta koji se koristi kao birački centar tokom izbornog dana.

Napominje se da je tokom ovog perioda moguće promeniti birački centar samo unutar iste opštine ukoliko nije promenjeno prebivališe, dok oni koji su promenili prebivalište iz jedne opštine u drugu, treba da obaveste Opštinski centar za civilnu registraciju u vezi sa promenom njihove adrese. Nakon obnavljanja adrese u civilnom registru, promena biračkog centra će se odraziti i na biračkom spisku, navode iz Centralne izborne komisije.

Izvor Radio Kosovska Mitrovica

Comments