“Istanbulska konvencija” nije ratifikovana u kosovskoj skupštini

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, takozvana “Istanbulska konvencija” nije ratifikovana u kosovskom parlamentu.

Na predlog zamenice predsednika skupštine i članice kosovske delegacije u Savetu Evrope Aide Derguti o ovome će poslanici raspravljati 12. aprila.

Istanbulska konvencija predstavlja sveobuhvatni međunarodni dokument koji detaljno reguliše prevenciju, zaštitu, procesuiranje, ali i participaciju žrtava nasilja i uvodi obavezne programe za počinioce nasilja.

Izmenu amandmana na predlog zamenice predsednika skupštine podržalo je 80 poslanika, a iz Saveta Evrope je stigao pozitivan odgovor.

“Međutim, glavni izazov koji nam predstoji jeste to što ustavne izmene treba da podrži dve trećine većinskih poslanika i dve trećine iz redova nevećinskih zajednica, ali Srpska lista je ta koja bojkutuje rad Skupštine i njihovo odsustvo nam onemogućuje ovu izmenu u Ustavu kako bi ovaj amandman prošao. Ipak, ova konvencija obuhvata sve žene bez obzira na etničku pripadnost, nadam se da će bar žene iz Srpske liste doći na sednicu 12. aprila“, rekla je Aida Derguti.

Narodni advokat smatra da Istanbulska konvencija sadrži sveobuhvatni paket za zaštitu ljudskih prava i napominje da bi ona trebalo da bude deo pravosudnog sistema.

“Velika prednost ove konvencije je finansijski aspekat koji obuhvata obaveze za dodelu sredstava za podršku žrtavama, ali i samog sistema koji treba da pomogne žrtve nasilja u porodici. Druga prednost je obaveza države u izgradnji obrazovnih programa kako bi se evidentirali ovi problemi. Iznad svega tu je još jedna prednost, prvi put se osnažuju nevladine organizacije, ne samo za doprinos u žaštiti, već i uloga koju ima država za podržavanje nevladinih organizacija koje imaju profil za zaštitu ovog pitanja”, istakao je Hiljmi Jašari, narodni advokat.

Konvencija Saveta Evrope je dobra prilika da se na Kosovu spreči nasilje, poručuje šef UNDP-a.

“Sa naše tačke gledišta Istanbulska konvencija je sveobuhvatna i to je odlična prilika, kako za Kosovo, tako i za region. Kosovo ima kapacitet i volju da to učini. Imate našu podršku jer žene i devojke na Kosovu moraju biti oslobođene nasilja”, rekla je Ričardson.

O borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici se u poslednje vreme mnogo priča, ali nema rezultata, napominje direktorica NVO “Žensko pravo” iz Severne Mitrovice.

“Mi imamo situaciju da kosovsko zakonodavstvo u Ustavu nije obeležilo Istanbulsku konvenciju kao pravni osnov koja je u stvari pravi, evropski mehanizam, alatka koja omogućuje institucijama da pružaju efektivnu pravnu, psihološku i svaku durgu pomoć žrtvama rodnozasnovnog nasilja i žrtvama nasilja u porodici”, ističe Ružica Simić, direktorica NVO “Žensko pravo”.

Inače Konvencija je od strane Saveta Evrope usvojena 7. aprila 2011. godine, a otvorena za potpisivanje u maju iste godine u Istanbulu i iz tog razloga je dobila naziv Istanbulska konvencija.

Izvor: Radio Kontakt plus / RTK2

Comments