Rezultati istraživanja o informisanosti , inicijativama i učešću mladih u procesima odlučivanja u Opštni Zvečan: Potrebno je još mnogo rada

Lokalna samouprava Zvečan  bi u pogledu informisanja i uključivanja građana – posebno omladine u mehanizme odlučivanja trebalo da se angažuje još više, preporuka je doneta na osnovu istraživanja NVO Radio Mitrovica Sever koje je predstavljeno danas.

Istraživanje je urađeno u okviru projekta “Deluj lokalno da se tvoj glas čuje” koji  “Radio Mitrovica Sever” realizuje  u saradnji sa opštinom Zvečan, sa ciljem uključivanja mladih u ovoj opštini u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Anketom u kojoj su građani Zvečana ocenjivali rad ove lokalne samouprave, obuhvaćeno je 200 ispitanika starosti od 18 do 35 godina iz užeg Zvečana i okolnih sela.

Na pitanje da li ste  ikada na bilo koji način bili uključeni u sistem odlučivanja na lokalnom nivou, 64% ispitanika je odgovorilo negativno.

Čak polovina njih ne zna nijedan način pomoću kog građani i građanke mogu lokalnoj samoupravi da iznesu svoje mišljenje i stavove o lokalnim aktuelnim problemima. Ipak, 50% onih koji su naveli da znaju, kao prvi način ističu  sajt opštine i sistem 48 sati.

Veoma visok procenat, čak 70, 5% ispitanih kaže da nikada nisu bili u prilici da lokalnoj samoupravi iznesu svoje mišljenje ili stav o bilo kom lokalnom pitanju i problemu, dok 29.5% ispitanih kaže da su to učinili.

Kompletne rezultate istraživanja možete pogledati na sledećem linku:

Analiza istrazivanja Deluj lokalno, da se tvoj glas čuje

Koordinatorka  “Radio Mitrovica Sever” Maja Fićović smatra da nevladine organizacije, mediji, kao i lokalna samouprava treba da rade na tome da se mladi probude i postanu aktivniji u sam proces donošenja odluka na lokalnom nivou, kako bi stekli poverenje u rad lokalnih samouprava, ali i da bi postali svesni toga koliko je njihova uloga važna u procesu odlučivanja.nju rezultata ovog istraživanja prisustvovali su odbornici SO Zvečan, lokalni seoski lideri, predstavnici lokalnih odbora, predstavnici nevladinih organizacija i mediji.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

 

Comments