Paunvić: Žene na KiM dočekuju 8. mart u atmosferi strahao

Delegacija Srbije koju je predvodila direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, predstavila je pred Komitetom UN u Ženevi Izveštaj o primeni Konvencije koja se bavi eliminisanjem svih oblika diskriminacije žena.

Kako je saopštila Kancelarija, Suzana Paunović je naglasila da o posvećenosti Srbije sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena svedoči i niz mera koje je Vlada Srbije preduzela.

Paunovićeva je, takođe, zatražila od Komiteta UN da UNMIK dostavi dodatne informacije o primeni ove Konvencije na Kosovu i Metohiji, gde su pripadnice nealbanskih zajednica suočene s brojnim problemima i izazovima na polju poštovanja ljudskih i manjinskih prava.

“U ovom trenutku građani koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, suočavaju s najgrubljim kršenjem ljudskih prava i standarda utvrđenih međunarodnim ugovorima kojima se svim ljudima garantuju prava i slobode”, istakla je Suzana Paunović.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava je posebnu pažnju skrenula da od uvođenja taksi Prištine od 100 odsto na robu iz centralne Srbije, nealbansko stanovništvo koje živi na Kosovu i Metohiji svaki novi dan dočekuje u strahu za svoj život i zdravlje.

“Žene na Kosovu i Metohiji dočekuju 8. mart u atmosferi straha, brinu za svoj život, zdravlje, ali i za svoje porodice, naročito decu čija prava su posebno ugrožena”, upozorila je Suzana Paunović.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava je posebno ukazala na činjenicu da Srbija nije u mogućnosti da prati primenu međunarodnih ugovora o ljudskim pravima na ovom delu svoje teritorije, s obzirom da je, na osnovu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN upravljanje Pokrajinom u celosti povereno Privremenoj administrativnoj misiji UN na Kosovu, i da zaštita ljudskih prava predstavlja isključivu odgovornost međunarodnog prisustva, kaže se u saopštenju Kancelarije.

Izvor: TV Most

Comments