Korporacija “Izazov Milenijuma” o potencijalu za unapređenje ekonomskog rasta

Tokom prošle nedelje, delegacija Korporacije američke vlade “Izazov Milenijuma (MCC)” je posetila Kosovo kako bi diskutovala o potencijalu da se iskoristi milionski MCC kompakt program za smanjenje siromaštva i unapređenju ekonomskog rasta.

Kao olakšavajuća okolnost za MCC-ov kompakt program, prošlog decembra Kosovo je izabrano od strane Borda direktora MCC-aKosovo mora da nastavi da pokazuje napredak u borbi protiv korupcije kako bi dobilo ova sredstva i pomoć.

Delegacija, predvođena od strane potpredsednice MCC-a za Odeljenje za odnose s javnošću i kongresna pitanja, Karen Sešns, sastala se sa visokim službenicima Vlade Kosova i liderima privatnog sektora.

Oni su razgovarali o pristupu MCC-a u borbi protiv siromaštva putem ekonomskog rasta. Faktor koji ograničava ekonomski rast je korupcija, gde je globalna ocena Kosova po tom pitanju loša. Tokom razvoja programa, Kosovo će morati da svake godine ponovo prolazi kroz proces selekcije koju vrši Bord direktora MCC-a, i biće ocenjeno MCC-ovim sistemom bodovanja, što uključuje procenu napora za smanjenje korupcije.

MCC trenutno sprovodi MCC-ov program malih grantova “Threshold” za Kosovo, koji podržava investicije u efikanosti energije i zapošljavanju žena u energetskom sektoru, kao i u povećanju javno dostupnih podataka o pravosuđu, okolini i radnoj snazi.

Potpredsednica Sešns je 20. februara 2019. godine, pomogla pokretanje projekta “Žene u energetici” kao deo MCC-ovog  “Threshold” programa za Kosovo. Projekat podržava mogućnosti za žene da učestvuju kao zaposlene i preduzetnice u ovom sektoru i istovremeno jača ekonomske mogućnosti za žene i podržava program stipendiranja. 

Projekat se trenutno sprovodi od strane Fondacije Milenijum Kosovo i biće nastavljen do 2021. godine.

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments