TOG: Javni poziv za obuku 30 turističkih vodiča

Turistička organizacija Gračanice (TOG) objavljuje javni poziv za obuku 30 turističkih vodiča u okviru projekta „Razvoj veština turističkih vodiča na Kosovu“. Cilj ovog projekta je razvoj praktičnih veština i povećanje zaposlenosti žena i mladih.
Projekat TOG-a “Razvoj veština turističkih vodiča na Kosovu“ je deo finansijskog granta projekta “Dijalog između zajednica kroz inkluzivno očuvanje kulturnog nasleđa“ koji implementira UNDP Kosovo i finansira Instrument Evropske Unije koji doprinosi stabilnosti i miru (IcSP).
Obuka turističkih vodiča će se održati od 6. do 13. aprila 2019. godine u Gračanici i trajaće 8 dana. Predavanja sadrže teorijski i praktični deo, a najkasnije 30 dana nakon realizovanja nastavnog plana i završene obuke, učesnici će imati priliku da polažu završni test i dobiju sertifikate. Obuka je besplatna i svim učesnicima obuke će biti obezbeđena neophodna literatura za polaganje testa.
Učesnicima sa prebivalištem u opštini Gračanica i okolnim opštinama biće obezbeđeni troškovi puta i hrane tokom trajanja obuke, dok će učesnicima iz udaljenih opština biti obezbeđen i smeštaj.
Učesnici obuke će imati priliku da stečena teorijska i praktična znanja primene u realnom okruženju na jednodnevnoj eksurziji (do Prizrena ili Novog Brda), unaprede veštine i steknu neophodno iskustvo za obavljanje poslova turističkog vodiča.
Pet mikrograntova, od 300 do 500 evra, biće dodeljeno učesnicima koji polože završni test, prezentuju kreativne ideje i pokažu posvećenost i interesovanje za rad u turizmu. Mikro-grantovi će biti jedan vid motivacije za učesnike i služiće za započinjanje sopstvenog biznisa. Da bi dodatno povećali mogućnost zapošljavanja sertifikovanih vodiča, projektni tim će raditi na njihovoj promociji i povezivanju sa turističkim operaterima na Kosovu i u regionu. Na taj način, oni će imati priliku da budu lokalni turistički vodiči u svojim opštinama.
Broj učesnika je ograničen na 30. Ukoliko broj aplikanata bude veći, projektom je predviđeno da prednost u odabiru imaju kandidati koji: su nezaposleni, znaju više jezika, imaju diplomu falkulteta.
Opšti uslovi za prijavljivanje su : Da prijavljeni učesnik ima od 20 do 40 godina, završenu srednju stručnu sprema ili fakultet, poznavanje engleskog ili drugih stranih jezika i potrebno je posedovati važeću kosovsku ličnu kartu ili pasoš.
Dokumentacija neophodna za prijavu: Popunjen formular za prijavu; skenirana fotokopija važeće kosovske lične karte/pasoša; dokaz o stručnoj spremi (fotokopija diplome srednje škole ili fakulteta); motivaciono pismo (u kojem aplikant treba da objasni zašto ona/on želi da bude turistički vodič i zbog čega smatra da je najbolja/i kandidat) maksimalno jedna strana; fotokopija dokaza o znanju stranog jezika (ako ih ima: sertifikati, diploma ili izjava kandidata).
Kandidati koji su zainteresovani da apliciraju mogu preuzeti Aplikacionu formu na zvaničnom
sajtu TOG-a – https://togracanica.org/?strana=298 .
Dokumentacija za prijavu može biti podneta:  u elektronskoj formi na email: togracanica@gmail.com sa naznakom „Prijava za obuku turističkih vodiča“, u štampanoj formi poštom ili lično na adresu: Turistička organizacija Gračanice, ul. Cara Lazara bb tržni centar III sprat (kancelarija broj 17), 10500 Gračanica.
Rok za dostavljanje prijave je do 7. marta 2019. godine u 16h.
Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće biti razmatrana.
U roku od 10 dana (nakon zatvaranja Javnog poziva), Evaluaciona komisija će razmotriti blagovremeno podnete aplikacije i obavestiti kandidate o rezultatima.
Lista podobnih kandidata će biti objavljena na zvaničnom sajtu TOGa www.togracanica.org

Comments