Konkurs za izlaganje u 2019. godini

Savet Galerije Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici raspisuje konkurs za samostalne, grupne i kustoske izložbe iz oblasti savremene vizuelne umetnosti za izlagačku 2019. godinu.

Dokumentacija za konkurs se dostavlja u elektronskoj formi, a treba da sadrži prijavu na konkurs i do 10 reprodukcija radova koji se predlažu za izložbu, sa podacima o naslovu, tehnici, dimenziji i godini nastanka svakog dela. Poželjno je da fajl prezentacije reprodukcija bude u PDF formatu (do 5 Mb).

Konkurs je otvoren za pojedince, udruženja i grupe koji unapređuju i afirmišu umetnost i kulturu. Kriterijumi prema kojima se ocenjuju predloženi izlagački projekti su inovativnost i tehnička i materijalna izvodljivost.

Izlagači se obavezuju da će realizovati projekat koji je prihvaćen na konkursu. Ukoliko autori znatno promene odobreni projekat, galerija zadržava pravo da ne prihvati izmene.

Autori su dužni da najkasnije dve nedelje po završetku izlagačkog termina preuzmu svoje radove iz prostora galerije.

Konkurs je otvoren od 6. februara do 6. marta 2019. godine.

Dokumentaciju za konkurs slati na e-adresu galerija@art.pr.ac.rs, a e-pismo nasloviti po modelu: ime_prezime autora_naziv izložbe/projekta.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."