Institucinalna podrška i ženska solidarnost za unapređenje rodne ravnopravnosti

NVO „Žensko pravo“ organizovala je danas završnu konferenciju na temu „Žene kao ključni faktor za društvene promene“ u okviru projektra „Unapređenje učešća žena na severu Kosova“.

Panelisti su govorili o položaju žena u društvu, stepenu zaživljavanja primene Zakona o rodnoj ravnipravnosti, o slici  žene koju mediji plasiraju  kao i o položaju žena iz manjinskih zajednica i u ruralnim područjima.

O datim temama izlaganja su imali direktorica NVO „Žensko pravo“ Ružica Simić, sociološkinja Durata Prokši, načelnica opštinske uprave u Zubinom Potoku Radmila Kapetanović, Dijana Mitić iz NVO „Nova društvena inicijativa“ i socijalna radnica i odbornica u SO Z. Potok Milica Rakić.

Panelisti su izneli mišljenja da je najveći kočničar u procesu potpunije primene zakonskog slova o rodnoj ravnopravnosti nedostatak institucionalne podrške, odsustvo ženske solidarnosti ali i nedovoljna agilnost samih žena u borbi za njihova prava, posebno kada su u pitanju žene koje su donekle ostvarile uspešan politički angažman i važna su karika u mehanizmu odlučivanja.

Takođe, naglašena je odgovornost koju same žene imaju kada je u pitanju  tretman koji uživaju u današnjim medijima a čiji je rad ocenjen kao nekvalitetan i senzacionalistički.

Kada je u pitanju položaj žena u manjinskim zajednicama kao i na selu, situacija je kako panelisti ocenjuju „ bolja nego što je bila čak i u nedavnoj prošlosti, ali i dalje daleko od idealnog“. U oba slučaja, istaknut je retrogradni uticaj koji ima kulturološki milje po kom je žena u podređenom položaju kada je reč o ekonomskom  a  posebno političkom ostvarenju.

Naročita pažnja skrenuta je na važnost institucinalne i finansijske podrške  organizacijama koje se bave zaštitom ženskih prava i pomoći žrtvama nasilja na području severnog Kosova.

Projekat „Unapređenje učešća žena na severu Kosova“  realizovan je uz podršku Ambasade SAD-a u Prištini.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

 

 

 

Comments