Efektivnije uključivanje mladih u procese donošenja odluka na lokalnom nivou

Radio Mitrovica Sever u saradnji sa opštinom Zvečan, u narednih šest meseci realizovaće projekat “Deluj lokalno da se tvoj glas čuje”, sa ciljem uključivanja mladih u opštini Zvečan u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Opšti cilj projekta je razvijanje svesti kod mladih ljudi, o važnosti učestvovanja u donošenju odluka, kroz stvaranje instrumenata za njihovo kontinuirano učešće, a u cilju efektivnijeg uključivanja u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Radio Mitrovica Sever će u okviru projekta sprovesti istraživanje, o tome koliko mladi u opštini Zvečan, uključujući i ruralna područja, znaju svoja prava i da li ih adekvatno koriste.

Maja Fićović, koordinatorka radija , objašnjava  da će nakon analize rezultata istraživanja biti urađen koncept za 10 radijskih emisija, koje će sadržati intervju sa lokalnim donosiocima odluka, pitanja mladih upućena lokalnoj samoupravi i ostale vesti informacije kako bi se mladi na najbolji način uputili kako da što uspešnije pokrenu inicijative za rešavanje problema u svojoj opštini.

“Tu je fokus na njihovim pitanjima, jer predstavnik opštine koji bude gostovao, treba da objasni da to nije bauk, da je samo potrebno da žele da se uključe, da načini za to postoje, jer oni imaju pravo da znaju šta se dešava u njihovoj opštini, kako se troši novac, zašto je bitno da oni pokreću inicijative, pismeno i usmeno, da imaju redovne sastanke…Mislim da možemo da ličimo na neke savremene opštine koje uključivanjem mladih rešavaju njihove probleme i stvaraju bolje uslove za njihov život” – podvukla je Fićovićeva.

Nebojša Jevtić, viši službenik u opštini Zvečan, kaže da traže veću uključenost mladih u procese donošenja odluka, kako zbog njih samih, tako i zbog celokupnog rada opštine Zvečan, a vezano za omladinu, sport, budžetska davanja itd.

Prema njegovim rečima, mladi su sve više zastupljeni u ovoj opštini kada je reč o pitanjima od značaja za njih.

“U početku je to bilo na nekom, da kažem, nezavidnom nivou, a što se više ide ka tim standardima, sve više mladih je uključeno u procese donosenja odluka. Nadamo se da će i tokom ovog projekta mladi se sve više uključiti, jer nam je cilj da postingemo neki razuman nivo, gde bi mladi donosili odluke koje se tiču njih, ali i opštine Zvečan u celini” – rekao je Jevtić.

Ovaj projekat se realizuje u sklopu regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLoad), koji finansira EU, a sprovodi UNDP.

Jedan od indirektnih ciljeva projekta je i osnaživanje male privrede u Zvečanu.

Projekat će trajati do kraja maja.

 

Izvor: Kontakt plus

Foto: Radio KM

Comments