Priština objavila Predlog rezolucije o dijalogu sa Beogradom

PRIŠTINA – Nastavak dijaloga, uz posredovanje Brisela, za Prištinu će biti prihvatljiv samo ako njegov završetak rezultira obostranim priznanjem državnosti, članstvom tzv. Kosova u Ujedinjenim nacijama, Evropskoj uniji i NATO-u, predviđeno je Predlogom rezolucije o nastavku dijaloga sa Beogradom.
Predlog, koji je izradila grupa SDP-a, objavila je TV Kljan Kosova i on će se naći na dnevnom redu jedne od narednih sednica kosovskog parlamenta.

Kako se navodi, pod procesom dijaloga i pregovora se podrazumeva “efikasan i jedini način za postizanje održivog, sveobuhvatnog, međunarodno prihvatljivog i pravno obavezujućeg sporazuma između dve države-suseda”.
Prema tom predlogu tri su fundamentalna pitanja koja formiraju okvir, sadržaj i karakter procesa dijaloga i sveobuhvatnog sporazuma: “teritorijalni i unitarni karakter države Kosovo, strateški interes države Kosovo i Republika Kosovo je državno uređenje parlamentarne demokratije i sekularnog društva unutar multi-kulturne tradicije”.

Skupština, navodi se, neće podržati razgovor koji, kako se navodi, “ne uzima u razmatranje i osporava strukturalne i identitetske osnove tzv. Kosova”.

Predviđeno je da kosovska skupština izglasa Zakon o dijalogu, kojim će biti obezbeđena pravna validnost i zakonsko sankcionisanje sadržaja Platforme za dijalog, kao i odgovornosti predstavnika prištinskog tima u pregovorima.

Predlog rezolucije predviđa obezbeđivanje šireg političkog konsenzusa političkih partija, a u izradu Platforme bio bi uključen i jedan predstavnik parlamentarne opozicije.

Predviđeno je formiranje i Odbora za izradu Platforme za dijalog čiji članovi bi bili iz pregovaračkog tima i civilnog društva izabranih u parlamentarnoj proceduri.

Takođe, predviđeni su i rokovi za izradu i funkcionalizaciju Platforme i Zakona o dijalogu, a pregovarački tim bi bio u obavezi da u roku od 30 dana skupštini dostavi nacrte Platforme i Zakona o dijalogu.

Inače, tim Prištine za dijalog sa Beogradom, koji se u Predlogu rezolucije naziva “državna delegacija” imaće ovlašćenja i ekskluzivno pravo da saopštava i javno interpretira postupke, sadržaj i postignuća u tom procesu.

Tim će činiti politički predstavnici koje će izglasati parlament, a predvodiće ga dva predstavnika – po jedan iz vladajuće koalicije i predstavnik opozicije i oni će biti izabrani u parlamentu.

Izvor Tanjug/Večernje Novosti

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."