UNS i DNKiM traže da se omogući distribucija štampe

UNS i DNКiM najoštrije osuđuju nametanje takse od 100% na štampu iz Srbije koju je 21. novembra uvela Priština, zbog čega srpski štampani mediji već 13 dana ne stižu do čitalaca.

Udruženje novinara Srbije (UNS) i Društvo novinara Кosova i Metohije (DNКiM) pozivaju Prištinu da prestane sa ograničavanjem prava srpskog naroda na Кosovu na informisanje na maternjem jeziku i hitno obezbedi nesmetanu distribuciju štampe.

“Za razliku od drugih proizvoda, štampa je na tržištu nezamenjiva roba, naročito imajući u vidu činjenicu da se nijedan dnevni ili nedeljni list na srpskom jeziku ne štampa na КiM”, navode u UNS-u i DNKiM.

Novinsnko udruženje podseća da je distributer Beokolp bio spreman da plati dodatnu taksu od 100% na maloprodajnu cenu novina kako bi srpski narod dobio štampu, ali su carinici zahtevali da pored toga, na fakturi robe koja ide za Severnu Mitrovicu, umesto „Кosovo“ stoji „Republika Кosovo“.

“UNS i DNКiM pozivaju i Međunarodnu i Evropsku federaciju novinara, OEBS, Evropsku uniju i druge međunarodne aktere da reaguju i spreče kršenje osnovnih ljudskih prava srpskog naroda na КiM podsećajući Prištinu da distribucija informacija mora biti oslobođena svih ekonomskih ili političkih ograničenja”.

UNS i DNКiM podsećaju da je i predstavnik OEBS-a za slobodu medija Arlem Dezir izrazio zabrinutost zbog „ograničavajućeg uticaja mera Prištine na distribuciju srpske štampe“ i naveo da „pristup novinskim listovima, uključujući srpske štampane medije, mora biti zagarantovan za sve građane i lokalne zajednice u svakom trenutku“.

UNS i DNКiM ističu da je sloboda štampe temelj demokratije, a pravo na informisanje na sopstvenom jeziku jedno od osnovnih ljudskih prava čije uživanje mora biti obezbeđeno u svakom trenutku, bez ograničenja, te da uvođenje dodatnih taksi na štampu predstavlja njegovo flagrantno kršenje.

 

Izvor: RTV Kim

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."