NVO uputile otvoreno pismo međunarodnoj zajednici

 

 

Nevladine organizacije na Kosovu uputile su danas otvoreno pismo predstavnicima međunarodne zajednice, u kome se izražava ozbiljna zabrinutost u vezi kršenja ljudskih prava srpske manjine na Kosovu.

Nedavna odluka kosovske vlade da uvede 100% poreza na uvezenu robu iz Srbije i BiH ima ogroman negativan uticaj na srpsku zajednicu na Kosovu, ističe se u protestnom pismu nevladinih organizacija na Kosovu.

“Naglašavamo da kršenja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava imaju društvene posledice i neretko su ključni faktor u eskalaciji nasilja, socijalnih nemira i konflikata. Bitno je da se prepozna da odluka kosovske vlade doprinosi postojećim tenzijama i mogućoj eskalaciji sukoba na Kosovu. Neophodno je da se ukine odluka o 100% povećanju carina i da se obe strane vrate pregovorima kako bi se sprečila potencijalna eskalacija humanitarne i bezbednosne krize” – ističe se u pismu.

Ističe se da su Srbi lišeni mnogih osnovnih nutritivnih namirnica, kao i adekvatnih medicinskih usluga i neophodnih lekova, a kako se kriza kontinuirano pogoršava, žene, deca, starci i bolesnici su najvise ugroženi.

Nevladine organizacije u pismu navode da jučerašnja odluka o zabrani ulaska na Kosovo Uniji žena sa Vračara, koje su imale za cilj da distribuiraju humanitarnu pomoć ženama i bebama, predstavlja zloupotrebu moći od strane kosovske vlade sa namerom da diskriminiše srpsku zajednicu kako bi ostvarila političke ciljeve.

Na osnovu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Međunarodnog sporazuma o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencije o eliminaciji diskriminacije protiv žena, kao i Agende za žene, mir i sigurnost, nevladine organizacije pozivaju međunarodnu zajednicu da preduzme adekvatne mere u cilju sprečavanja daljeg kršenje ljudskih prava i korišćenja ugroženih grupa u političke svrhe.

Nevladine organizacije koje potpisuju ovo pismo: NVO Zensko pravo – Severna Mitrovica, NVO Omladinski edukativni klub Sinergija – Severna Mitrovica, NVO Santa Marija – Zvečan, NVO Poslovni centar – Zvečan, NVO Centar za baznu rehabilitaciju – Severna Mitrovica, NVO Centar za orijentaciju drustva (COD Kosovo) – Severna Mitrovica, NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) – Severna Mitrovica, NVO Humani centar Mitrovica – Severna Mitrovica, NVO Centar za mir i toleranciju (CPT) – Gračanica, NVO Pronadjimo sebi put – Leposavić, NVO Svet anđela – Severna Mitrovica, NVO Kolo srpskih sestara – Zubin Potok, NVO Savez udruženja zena – Gračanica, NVO Unija poslodavaca Kosova – Gračanica, NVO Omladina Jazas – Severna Mitrovica, NVO Kosovski Razvojni Centar (KRC) – Zubin Potok, NVO Meridijan – Zubin Potok.
Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."