Nova internet stranica kosovskih Specijalizovanih veća i tužilaštva

Specijalizovana veća Kosova danas pokreću svoju novu internet stranicu. Internet adresa ostaje ista (https://www.scp-ks.org/sr), dok će nova stranica imati osveženi izgled i sadržaj, sa lako dostupnim linkovima za najvažnije informacije, uključujući i linkove na sudsku dokumentaciju i mogućnost streaming-a budućih zasedanja, stoji u saopštenju SVK.

Predsednica Specijalizovanih veća, sudija Ekaterina Trendafilova, pozdravila je pokretanje stranice kao još jedan u nizu važnih rezultata ostvarenih od početka rada Specijalizovanih veća i izjavila:

“Danas se još jedan korak približavamo svakome ko želi da prati naše aktivnosti i ko je zainteresovan za naš mandat. Nova internet stranica je veoma jednostavna za korišćenje i važan je instrument koji će obezbediti javnost naših budućih sudskih postupaka kao osnovnu garanciju pravičnog suđenja.”

Važna odlika nove internet stranice je mogućnost streaming-a audio i vizuelnog sadržaja tokom sudskih zasedanja i/ili drugih dešavanja, bilo sa zakašnjenjem ili uživo, na sva tri službena jezika (albanskom, srpskom i engleskom).

Cilj je da postupci pred SVK budu dostupni sa bilo kojeg mesta na svetu koje ima internet vezu.

Nova internet stranica sadrži i bazu podataka sa javnom sudskom dokumentacijom (PCR) Specijalizovanih veća na sva tri službena jezika.

Baza podataka je prilagođena korisniku i zahvaljujući jednostavnoj i naprednoj funkciji pretrage, laka za navigaciju.

Predsednica Trendafilova je izrazila zahvalnost svim zaposlenima koji su posvećeno radili na kreiranju nove internet stranice.

Od kada je pokrenuta u septembru 2016. godine, internet stranica SVK imala je preko 85.000 individualnih posetilaca i preko 700.000 pregledanih stranica.

 

Izvor: Radio Kontakt plus

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."