Radio Kosovska Mitrovica: 36 godina postojanja i rada

Radio Kosovska Mitrovica danas obeležava  36 godina postojanja i rada. Kao najvažniji cilj ističemo istinite i objektivne informacije.  
Počeli smo emitovanje programa 23. novembra 1982. godine, kao regionalna radio stanica, sa emitovanjem programa  na srpskom, turskom i albanskom jeziku. Sećamo se emisija „Susreti“ ,„Radio traži posao za vas“, “Ogledalo”, “Ritam srca”, “Ptica na dlanu”. 
Međutim, i ako najstariji medij,  danas je  radio moderniji, emituje program 24 časa, od toga informativni  od 7 do 22 časa. Muzički programi su formatirani.
Radio, uz koji su kada je bio jedini  na ovim prostorima, odrastale mnoge generacije ostao je značajan faktor u ostvarivanju funkcije informisanja građana u kosovsko-mitrovačkom okrugu i šire.
I danas , posle 36 godina uspešnog i neprekidnog rada , bez obzira na okolnosti, ovom radiju se veruje, jer  je otvoren za saradnju sa svim zajednicama i medijima na Kosovu, a i šire.
Ostaje krilatica “uvek u vremenu i na vreme” , koja obavezuje da se prilozi emituju brzo, da se događaji  pokrivaju i kada za to nema dovoljno novinara, a ni uslova. Naš program slušajte i ovde na našem portalu, ali i na našim android i Ios aplikacijama.  
Ostajemo veran prijatelj našim slušaocima, zbog kojih za nas ne postoje  granice i limiti. Hvala na poverenju.
 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."