Usvojeni zakoni o referendumu i službenim praznicima

Skupština Kosova usvojila je juče u prvom čitanju Zakon o referendumu kao i nacrt zakona o zvaničnim praznicima.

Nacrtom zakona o referendumu predviđaju se tri vrste referenduma. „Abrogirajući referendum“ kojim se javnost izjašnjava o ukidanju zakona u celini ili određenih odredbi zakona, zatim „Konsultativni referendum“ čiji ishod nije obavezujući za organe vlasti i zakonodavce – koji se organizuje o “značajnim pitanjima za narod Kosova” i „Ustavni referendum“ koji je obavezan pri svakoj izmeni Ustava Kosova.

Pre pokretanja „Ustavnog referenduma“ potrebno je da dupla većina, odnosno 2/3 svih poslanika i 2/3 poslanika koji predstavljaju nevećinske zajednice odobri amandman Ustava.

Konsultativni, odnosno neobavezujući referendum može da predloži i predsednik.

Zakon predviđa i da „Zakonodavstvo od vitalnog interesa“, odnosno lista zakona u Ustavu definisanih kao zakoni koji su od posebnog značaja za interes zajednica, ali i “teritorijalni integritet Republike Kosovo” ne mogu biti predmet referenduma.

Svaki referendum raspisuje Skupština Kosova, ali moguće je i da građani, sa 100.000 prikupljenih potpisa građana sa pravom glasa podnesu predlog za raspisivanje referenduma. Predlog za pokretanje referenduma može dati i premijer.

Nacrt zakona o referendumu predložila je, kako je predstavljeno, nezavisna poslanička grupa 6+, koju čine poslanici iz nevećinskih zajednica uz obrazloženje da je svrha zakona „popunjavanje zakonodavstva u vezi sa referendumom”.

U zakone od „vitalnog interesa“ spadaju zakoni kojima se menjaju opštinske granice, menjaju nadležnosti ili ukidaju opštine, zakon o upotrebi jezika, zakon o lokalnim izborima, zakon o zaštiti kulturnog nasleđa, zakon o obrazovanju i drugi zakoni.

Usvojen i sporni zakon o izmenama i dopunama zakona o službenim praznicima – Sretenje i Vidovdan službeni paznici

U prvom čitanju je u sredu usvojen i predlog za izmenu i dopune zakona o službenim praznicima koji je izazvao velike polemike u skupštinskim odborima. Ovaj zakon izradio je skupštinski Odbor za prava, interese zajednica i povratak “radi utvrđivanja službenih praznika nevećinskih zajednica Srba i Egipćana, kao što uživaju to pravo i druge nevećinske zajednice”.

Nacrtom ovog zakona predviđa se da se 15. februar (Sretenje), 28. jun (Vidovdan) i 24. jun (Dan Egipćana) uvrsti u listu zvaničnih praznika na Kosovu.

 

Izvor: Kossev

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."