Književni konkurs “Toma Radosavljević” u Leposaviću

Centar za kulturu “Sava Dečanac” iz Leposavića raspisuje Konkurs za godišnju književnu nagradu, koja nosi ime proznog pisca iz Leposavića “Tome Radosavljevića”.

Konkurs obuhvata dva žanra: poezija i kratka priča ili pripovetka do 3 strane. Autor može učestvovati sa najviše tri rada.

Radove slati pod šifrom, u četri štampana primerka (obavezno), kao i u elektronskom obliku putem elektronske pošte ili CD – a. Šifru poslati u posebnoj koverti, sa potpunim podacima auotora ( ime i prezime, adresa, telefon i mejl).

Rok za slanje radova je 8. decembar 2018.godine.

Pravilnikom rada predviđeno je da se dodeli po jedna nagrada za svaki žanr. Žiri će rezultate Konkursa objaviti 15. decembra 2018. godine.

Svečano uručenje nagrada i centralna manifestacija će biti organizovana 25. decembra 2018. godine.

Radove slati na sledeću adresu: Centar za kulturu “Sava Dečanac”, Nemanjina 11, 38218 Leposavić

Sve informacije možete dobiti na telefon 064-82-04-030, 028-83-057, ili putem imejla savadecanacleposavic@gmail.com

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."