“Interpol – preambiciozan cilj Prištine”

Predsednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović kaže za RTS da eventualni prijem Kosova u Interpol predstavlja preambiciozan cilj ali da zavisi od višestrukih lobiranja unutar Interpola

Dragan Đukanović je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da je pitanje Kosova podelilo članice Izvršnog komiteta Interpola.

“Pitanje Kosova podelilo je članice Izvršnog komiteta Interpola, ali sledeća procedura je da se na Generalnoj skupštini dve trećine članica izjasni za članstvo. Mislim da je to preambiciozan cilj. Ali, naravno, sve zavisi od višestrukih lobiranja unutar Interpola”, navodi Đukanović.

Dodaje da su Sjedinjene Američke Države opredeljene ka tome da se dođe do sveobuhvatnog pravnoobavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine.

“Mislim da u proteklih nekoliko meseci imamo jasne poruke koje dolaze iz Vašingtona da su SAD opredeljene da se dođe do sveobuhvatnog pravnoobavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine, da se dijalog okonča u pozitivnom pravcu”, objašnjava predsednik Centra za spoljnu politiku.

Dodaje da se sve usmerava ka mogućnosti da se stvori takav ambijent da se do dogovora dođe, da se prevaziđu dosadašnje blokade koje su postajale u dijalogu između Beograda i Prištine.

Navodi da će Beograd insistirati na tome da dođe do nastavka dijaloga i do nekog kompromisa.

“Mislim da uvek postoji neki manevarski prostor iako se čini da se opcije sužavaju. Transformacija kosovskih bezbednosnih snaga na ovaj način kako je urađena nije urađena čak ni u skladu sa kosovskim ustavom i nije konsultovana srpska zajednica, ali mislim da će ipak u narednih nekoliko meseci Srbija imati živu diplomatsku aktivnost odnosno ulazak u tu završnicu procesa dijaloga Beograda i Prištine”, zaključio je Đukanović.

Izvor: RTS

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."