Todosijević sa predstavnicima Svetske banke o projektu za omladinu

Ministar administracije lokalne samouprave Ivan Todosijević sastao se sa predstavnicima Svetske banke, gde su razgovarali o projektu koji treba da se realizuje u deset opština na Kosovu sa ciljem uključivanja mladih od 15 do 29 godina u aspekt socio-ekonomskih perspektiva.

Ministar Todosijević je naglasio da je ministarstvo u fazi izrade projektnog materijala za ulaganja Svetske banke za omladinu u 10 opština i da je projekat u intenzivnoj fazi pripreme sa ciljem odobravanja i prema vremenskim okvirima. Ovim projektom su obuhvaćene i dve opštine na severu – Zvečan i Leposavić.

Ovo je pilot projekat i finansijska vrednost je oko 2.8 mil. Projekat traje od 2019. do 2021. Sredstva su od Japanskog društveno radzvojnog fonda (JSDF – Japan Social Development Fond), a realizuju se od strane MALS-a.

 

RKM , saopštenje

Comments