Todosijević sa predstavnicima Svetske banke o projektu za omladinu

Ministar administracije lokalne samouprave Ivan Todosijević sastao se sa predstavnicima Svetske banke, gde su razgovarali o projektu koji treba da se realizuje u deset opština na Kosovu sa ciljem uključivanja mladih od 15 do 29 godina u aspekt socio-ekonomskih perspektiva.

Ministar Todosijević je naglasio da je ministarstvo u fazi izrade projektnog materijala za ulaganja Svetske banke za omladinu u 10 opština i da je projekat u intenzivnoj fazi pripreme sa ciljem odobravanja i prema vremenskim okvirima. Ovim projektom su obuhvaćene i dve opštine na severu – Zvečan i Leposavić.

Ovo je pilot projekat i finansijska vrednost je oko 2.8 mil. Projekat traje od 2019. do 2021. Sredstva su od Japanskog društveno radzvojnog fonda (JSDF – Japan Social Development Fond), a realizuju se od strane MALS-a.

 

RKM , saopštenje

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."