Gračanica: Vraćena imovina. Opština vlasnik nakon što uplati deo sredstava

Na predlog Ministarstva administracije i lokalne samouprave, Vlada Kosova je nedavno donela odluku o davanju Opštini Gračanica u vlasništvo 148 hektara zemljišta na kojem se nalazi 19 objekata. Trenutno, upravu nad zemljIštem ima Kosovska agencija za privatizaciju, a opština će postati trajni vlasnik tek nakon što uplati 20 odsto od procenjene vrednosti pomenute imovine.

U obrazloženju odluke koju je potpisao predsednik Vlade Ramuš Haradinaj, navodi se da se „usvaja predlog MALS-a o zahtevu Opštine Gračanica za povlačenje iz procesa privatizacije i vraćanje u vlasništvo opštine sa ciljem realizacije javnog interesa“.

Iz Kosovske agencije za privatizaciju (KAP) za RTV Kim kažu da Vlada Kosova ima pravo da donosi ovakve odluke kada je u pitanju opšti interes.

“Kosovska agencija za privatizaciju nema pravne nadležnosti da donosi takvu vrstu odluke, da prenosi svoju imovinu ili imovinu društvenog preduzeća na opštinske vlasti, ali Vlada Kosova ima to pravo da odlučuje u okviru mandata i registrature, pa je samim tim ovo odluka Vlade”, kaže portparol KAP, Ji Kaloši.

Odluka se odnosi na 185 parcela koje se nalaze u 9 katastarskih zona, a rezultat je ranije donetih skupštinskih odluka u Opštini Gračanica.

U pitanju su 24 odluke, najviše iz perioda 2013. i 2018. godine, ali i perioda 2011. 2012. i 2016. godine kada su na čelu opštine bili prethodni predsednici – Bojan Stojanović, Branimir Stojanović i Vladeta Kostić. Ipak, direktor Odeljenja za katastar Nebojša Sudimac za RTV Kim kaže da je najveći broj tih odluka donet 9. februara ove godine.

„Tada su određene parcele, koje su trenutno predmet povraćaja, proglašene parcelama od javnog značaja i zahtevalo se od Kosovske agencije za privatizaciju da se te parcele izuzmu iz postupka privatizacije“.

Zemljišta koje je izuzeto iz procesa privatizacije nalazi su u Gračanici, Suvom Dolu, Lepini, Radevu, Sušici, Gornjoj Gušterici, Preocu, Lapljem Selu a na njemu se nalazi 19 objekata.

„To su objekti koji su od javnog značaja za obrazovanje i zdravstvo. To su uglavnom osnovne škole i u Grčaanici, i u Lapljem Selu, u Lepini. Zatim objekti kakvi su bolnica, ambulanta u Lepini. Ali da naglasim da nisu objekti izuzeti iz procesa privatizacije, izuzete su parcele, ali su objekti izgrađeni na tim parcelama. Među njima su Dom kulture u Gračanici, Hitna pomoć u Lapljem Selu, ambulatna u Lepini, novoizgrađeni Srednjoškolski centar u Lapljem Selu, škola Kralj Milutin u Gračanici“, kaže Sudimac.

Međutuim, iako je odluka doneta još 16 oktobra, vlasnik zemljišta još uvek nije Opština Gračanica, objašnjavaju za RTV Kim iz Agencije za privatizaciju Kosova.

“Opština Gračanica još nije vlasnik te zemlje, jer procesi koji su navedeni moraju ići na odluku Vlade, treba da se izvrši eksproprijacija, kada se svi navedeni koraci izvrše onda se vrši prenos na Opštinu”, kaže Ji Kaloši.

“Kosovska agencija za privatizaciju je u pravu. Opština još uvek nije vlasnik ovog zemljišta a da bi postala vlasnik ovog zemljišta potrebno je da se izvrši uplata dvadeset posto od procenjene vrednosti ovih parcela i tek nakon uplate ovih 20 % opština će postati trajni vlasnik svih ovih parcela na kojima je proglašen javni interes“, kaže direktor odeljenja za katastar Nebojša Sudimac.

Po njegovim rečima, u ovom trenutku privremena uprava nad ovom zemljom pripada Kosovskoj agenciji za privatizaciju.

“Radi se o parcelama koje su svojevremeno bile društvena svojina, različita društvena preduzeća. Uglavnom u pitanju je Društveno preduzeće „Ratar“, Poljoprivredni kombinat Gračanica, Poljopirvredni kombinat Kosovo eksport“. Trenutno ova svojina nema titulara, ima privremenog staratelja a to je Kosovska agencija za privatizaciju“, ponavlja Sudimac.

Procenu vrednosti parcela izvršiće Ministarstvo finansija i tek nakon njihove procene, Opština bi trebalo da opredeli novac za vlasništvo nad tom imovinom. Lokalna samouprava je trenutno, kako ističe Sudimac, u fazi procenjivanja prioriteta.

 

Izvor: RTV Kim

Comments