Kosovska policija: Stop nasilju u porodici

Policija Kosova je u saradnji sa OEBS-om pokrenula kampanju pod sloganom “Poštujte porodicu da bi bili poštovani”, posvećenu podizanju svesti o borbi protiv nasilja u porodici.

Kosovska policija je performansom na trgu Zahir Pajaziti u Prištini započela kampanju “Nasilje nije opravdano”. Cilj ove kampanje je podizanje svesti o sprečavanju nasilja u porodici.

Direktor Policije Kosova Rašid Ćaljaj je pozvao sve stanovnike Kosova da se uključe u suzbijanje porodičnog nasilja.

“Moramo uputiti zajedniču poruku svima da nasilje treba da napusti naše domove. Zamolio bih sve građane da gde vide, primete ili možda trpe nasilje da to prijave policiji. Kao celokupnom društvu to nam je dužnost, kako bismo sprečili i zaustavili nasilje u porodici“, istakao je direktor Policije Kosova Rašid Ćaljaj.

Predstavnik OEBS-a na Kosovu Volfgang Nikolas je naglasio da je nasilje u porodici globalni problem, a njegovom rešavanju na Kosovu moraju biti posvećenije nadležne institucije.

“Javne institucije na Kosovu do sada nisu sprovodile propisne zakone. Porodično nasilje je usko povezano i sa tim da celokupno društvo, iako zna da nasilje postoji, jednostavno ne prijavljuje jer kosovske institucije ne sprovode zakon u praksi. Uvidevši ovaj problem, sprečavanje nasilja u porodici postalo je prioritet misije OEBS-a na Kosovu”, rekao je predstavnik OEBS-a na Kosovu Volfgang Nikolas.

Nevladina organizacija “Mreža žena Kosova” podržava sve inicijative za borbu protiv nasilja u porodici.

“Nasilje u porodici oduzima ljudske živote. Zločin je povrediti ženu ili dete. Nadam se da će naše institucije ozbiljnije pristupiti rešavanju ovog problema. Kosovska policija i sudovi treba zajedno da rade na zaštiti života svih  građana, a u svemu tome veliku ulogu imaju i sami građani koji treba uvek da prijave nasilje, gde god da ono postoji”, istakla je predsednica NVO ‘’Mreža žena Kosova’’ Igbale Rugova.

Prema podacima Kosovske policije u 2017. godini prijavljeno je 1271 slučajeva nasilja u porodici, od toga 942 slučaja prijavile su žene. U Prvoj polovini  2018. godine prijavljeno je 628 slučajeva porodičnog nasilja.

Kampanja “Nasilje nije opravdano” u narednim danima biće promovisana i u ostalim gradovima na Kosovu.

 

Izvor: Radio Kontakt plus / RTK2

Comments