Šilovo: Protest zbog postavljanja MTS antene

Protest meštana Šilova koji se protive postavljanju bazne stanice MTS u svom selu održan je i danas.

U proteklih nekoliko dana prikupljeno je više od 300 potpisa za peticiju kojom se traži izmeštanje postavljenog stuba van naseljenog mesta. Zabrinuti građani za zdrvastvenu bezbednost svojih porodica peticiju su u prepodnevnim časovima predali čelnicima opštine Gnjilane, kojoj pripada i selo Šilovo sa oko 300 srpskih kuća.

U Šilovu je danas na više mesta osvanuo plakat sa izjavom Miodraga Radojevića iz kompanije Nokia koja je prodala opremu MTS u kojem se navodi da isporučene radio bazne stanice ne ugrožavaju životnu sredinu u smislu Zakona o zaštiti životne sredine.

Međutim, s druge strane, stručna literatura, vezano za ekološke posledice zraćenja, tvrdi drugačije. Bazne stanice se po pravilu montiraju na uzvišenjima iznad gusto naseljenih delova mesta, a ova, koja je planirana u Šilovu, locirana je baš u delu sela sa najviše stanovnika. Umesto na visovima i brdima, ovaj toranj podignut je u samom centru Šilova.

“Kada bi stali na dva metra od takve antene, trenutno bi osetili efekat zagrevanja tela. To je opasna zona”, upozoravaju stručnjaci Sajta za praktičnu elektroniku i zaštitu od RF/MT zračenja (https://kesatnet.me/rf-zracenje-baznih-stanica/)

Autor posebno naglašava da se lokacije ovih baznih stanica ne smeju nalaziti u blizini škola, bolnica, odmarališta i javnih parkova, a toranj u Šilovu je udaljen samo par desetima metara od škole.

Uticaj baznih stanica mobilne telefonije na zdravlje ljudi, istražuju i mediji. Javni servis Srbije, RTS, u reportaži objavljenoj u Dnevniku još 2015.godine objavio je vest da su studenti i zaposleni na Matematičkom fakultetu u Beogradu zatražili da se svi predajnici sa te zgrade uklone u roku od 30 dana, a sa zgrade Fakulteta političkih nauka su na zahtev studenata i profesora već bili uklonjeni.

Propisi o zaštiti od nejonizujućeg zračanje u Srbiji su doneti na osnovu direktive Evropske unije o izlaganju elektromagnetnim poljima.

“Ta direktiva pokazuje da postoje određene granične referentne vrednosti gde oni smatraju da ne mogu da izazovu štetne posledice. Ali to je generalni zaključak. Pojedinačno – oprezan pristup znači da maksimalno izbegavamo koliko je moguće izlaganje tome”, izjavio je Slaviša Simić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije.

Preporuka je da se predajnici ne postavljaju u stambenim zonama, pored škola, vrtića, bolnica i dečjih igrališta.

“Rizik opada sa kvadratom rastojanja. Bezbedna distanca je sa minimalnim nekim radijusom od 400 do 500 metara”, kaže prim. dr Radomir Kovačević sa Instituta za medicinu rada i radiološku zaštitu Srbije.

Stručnjaci upozoravaju da i mobilne telefone treba koristiti što manje. To posebno važi za decu.

“Postoje brojni dokazi da ostavljaju posledice na živoj ćeliji i to prvo preko genetičkog materijala a onda preko somatskih ćelija rezultujući najtežim oboljenjima kao što su maligne bolesti”, ističe dr Kovačević.

Građani Šilova očekuju da će naići na razumevanja nadležnih institucija i da će bazna stanica biti vrlo brzo premeštena na bezbedniju lokaciju, van naseljenog dela mesta.

 

Izvor: RTV Puls

Comments