“Nasilje protiv ranjivih grupa ne sme da se desi na Kosovu”

U toku je obeležavanje nedelje o pravima žrtava, pod nazivom “Pravda za žrtve, kazna za počinioce krivičnih dela”. Ministarstvo pravde je uz pomoć Američke ambasade u Prištini, prvobitno sastavilo i usvojilo koncept dokument koji uključuje detaljnu analizu pitanja naknade žrtvama zločina.

Kosovo je postiglo određeni napredak u dostojanstvenom tretiranju žrtava, ali je potrebna veća efikasnost u sprečavanju nasilja u porodici i trgovini ljudima, rečeno je na obeležavanju Nedelje prava žrtava zločina.

“Smanjen je broj nagomilanih predmeta. U odnosu na zemlje u regionu Kosovo je uspostavilo savremeno zakonodavstvo za ostvarivanje prava i nadoknade i dostojansvetno tretiranje žrtava zločina, znatnom broju žrtava je šteta nadoknađena iz budžeta. Zato mogu reći da žrve zločina, u skladu sa evropskim standardima postepeno ostvaruju svoja prava i imaju odgovarajući tretman domaćih institucija”, rekao je javni tužilac Aleksandar Ljumezi.

“U svojstvu ministra sam ovde da u saradnji sa ostalim institucijama radim na dva bitna aspekta. Prvi je da doprinesemo stvaranju što boljih političkih, pravnih i socijalnih uslova koji bi obezbedili pravdu za zrtve zločina i drugi je preduzimanje potrebnih mera za osetljive zajednice, posebno na sticanje prava na nadoknadu žrtvama zločina, jer smatram da one moraju biti upućenije u svoja prava, uključujući i pravo na kompenzaciju”, kazao je ministar pravde Abeljard Tahiri.

Zaštita građana, naročito promovisanje zaštite prava žrtava krivičnih dela je obaveza čitavog društva, naročito pravosudnog sistema, i Zakon o kompezaciji žrtava krivičnih dela i uspostavljenje mehanizama za sprovođenje ovog zakona jedan je od najvećih uspeha Kosova, istakao je predsednik Hašim Tači.

“Nasilje protiv ranjivih grupa ne sme da se dogodi na Kosovu, to je obaveza svih nas kao društva, a i institucija, ali je, takođe, i obaveza pravosudnih organa da privedu svakoga ko ispoljava nasilje. Ne smemo da ignorišemo nijedan slučaj, potrebna je prevencija i moramo obezbediti dostojanstven tretman žrtvama krivičnih tela, podršku žrtvama, što je osnova za povratak njihovog dostojanstva. Zahtevam da svaki sudija, svaki tužilac pristupi ozbiljno ovim slučajevima, uz zakonsku odgovornost”, rekao je Tači.

Ministarstvo pravde je uz pomoć Američke ambasade u Prištini, prvobitno sastavilo i usvojilo koncept dokument koji uključuje detaljnu analizu pitanja naknade žrtvama zločina. Ovaj zakon je 2015. godine.

“Ova nedelja predstavlja priliku da se žrtve krivičnih dela podsete šta mogu očekivati od institucija, takođe je vreme da se i članovi pravosudnog sistema, pružaoci usluga, vladine institucije podsete koje su njihove obaveze prema onima zbog kojih su tu”, Kalend smatra Hjuland,V.D americkog ambasadora na Kosovu.

Iz kancelarije EU na Kosovu naglašavaju da su neophodene reforme Krivičnog zakona i da je u toku reforma koja se odnosi na kategorisanje krivičnih dela, poput porodičnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, kao i visinu kazne za njihovo izvršenje.

“EU želi da apeluje na Skupštinu Kosova i sve druge državne institucije koje su uključene u zakonodavni proces da brzo završe posao na Krivičnom zakonu i da ga usvoje odmah nakon drugog čitanja. Novi izrađeni Zakon o krivičnom postupku sadrži novine koja omugućavaju policiji da istražujuje, tužiocima da gone i sudijama da presuđuju brzo i oštro”, rekao je na konferenciji Cezari Mihalčuk, predsedavajući sektorom za zakone pri kacelariji EU na Kosovu.

“Još jedan zakon koji je važan u kotekstu nedelje zaštite žrtava je Zakon o proširenju ovlašćenja za konfiskaciju. Žrtve će bez sumnje imati koristi od usvajanja ovog zakona jer će veliki deo nezakonitio stečene imovine bići vraćen žrtvama kroz kompenzaciju-nadoknadu za pretrpljena krivična dela”, smatra Cezari Mihalčuk, predsedavajući sektorom za zakone pri kacelariji EU na Kosovu.

Na osnovu podataka Kancelarije za zaštitu i pomoć žrtvama, od septembra 2017. do avgusta 2018. godine zabeleženo je 1368 slučajeva porodičnog nasilja, 61 slučaj trgovine ljudima, 17 ubistava i 23 pokušaja ubistava.

 

Izvor: Radio Kontakt plus / RTK2

Comments