Simić:Priština ugrožava stabilnost i bezbednost Z. Balkana

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da se transformacijom BSK u tzv. Vojsku Kosova remeti i ugrožava bezbednosna ravnoteža koja je uspostavljena na Zapadnom Balkanu i istovremeno krše svi pravni međunarodni akti koji su na snazi na prostoru KiM.

“Pre svega tu mislim na Rezoluciju 12. 44, ali i Kumanovski sporazum koji ni u jednom članu ne predviđaju formiranje nekavih vojnih formacija od strane organa na KiM, već su isključivo u nadeložnost Kfora ta pitanja i ,uz saglasnost komandanta, Kfora eventualni povratak do hiljadu pripadnika Vojske Srbije na KiM”, rekao je Simić.

Zakoni o tzv. Vojsci Kosova brzo, Simić – uputićemo žalbu

Procedura usvajanja zakona o transformaciji KBS u takozvanu Vojsku Kosova predviđa da predlozi tri zakona, koje je u načelu usvojila kosovska skupština, u sledećem koraku prođu skupštinske odbore, idu zatim na usvajanje u “drugom čitanju”, što bi, po nekim najavama, moglo da se desi 28. novembra na nacionalni dan Albanaca, a potredsednik Srpske liste Igor Simić kaže da će ta lista zatim uputiti žalbu tamošnjem Ustavnom sudu.

Formalna procedura je da se ti usvojeni nacrti šalju na odbore kososvke skupštine, koji daju svoja mišljenja, zatim su mogući i amandmani, a onda će ići na konačno usvajanje.

Izvor: Tanjug

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."