ŠOSO “Kosovski božur”: Predstavljeni prvi rezultati projektno-tematske nastave

Od početka ove školske godine, Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Kosovski božur” u Kosovskoj Mitrovici  pored redovne, počela je sa primenom projektno-tematske nastave,  a prvi rezultati ovog savremenog pristupa obrazovanju, prikazani  su danas.

Projektno-tematska nastava podrazumeva odabir teme koja će u određenom vremenskom periodu, recimo mesec dana,  biti obrađivana kroz ceo nastavni program predviđen za decu i mlade sa posebnim potrebama.

Tako smo danas bili u prilici da vidimo kako se jesen može posmatrati iz ugla poezije, matematike, engleskog jezika, fizičke kulture, biologije i svih ostalih predmeta. Đaci su učestvovali I u prigodnom kvizu znanja a bilo je i pesme i igre.

“Mislim da je to dobra zamisao.  Ovako se malo odvajamo i razlikujemo od ostatka obrazovanja.  Mislim da nama kreativni rad sa ovakvom deco ostavlja mogućnost da imamo neki poseban plan I program škole.” kaže direktorka Marta Popović.

Ona naglašava da se sa  decom i mladima koji pohađaju nastavu u ovoj prosvetnoj ustanovi  mora raditi strpljivo i da pripreme traju malo duže.

“ Sa njima se radi srcem. Dobro ih poznajemo i znamo da je njima zanimljiviji ovakav način rada nego samo sedenje, pune sveske i knjige. Zato smo se potrudili da im ovo omogućimo, da oni pokažu šta sve umeju” dodaje Popović.

Tema za naredni mesec biće zdrava hrana.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."