Kosovska skupština o formiranju vojske, Srbi napustili sednicu

U kosovskoj skupštini u toku je rasprava o transformaciji Kosovskih snaga bezbednosti u vojsku, prerastanja ministartva snaga bezbednosti u ministartsvo odbrane i službovanju u KSB-u. Srpski poslanici su napustili sednicu.
Šefovi poslaničkih klubova albanskih stranaka podržavaju prerasatanje KSB-a u oružane snage.
 Šef poslaničkog kluba Demokratskog saveza Kosova Avdulah Hoti, rekao je da je formiranje vojske “najvažnije pitanje” za Kosovo.
“To je pitanje koje treba da nas ujedini. Slušamo glasove iz susedstva protiv vojske. Oni koji su protiv NATO-a, su i protiv kosovske vojske. Protiv su Rusija i drugi. Osnivanje vojske će ojačati mir”, rekao je Hoti.
Poslanik pokreta Samoopredeljenje Redžep Seljimi rekao je da su u toj stranci uvek podržavali transformaciju BSK-a.
Poslanik Socijaldemokratske partije Aida Derguti rekla je da nacrti zakona imaju nedostatke, ali je formiranje vojske pitanje iznad tih nedostataka.
Poslanik Alijanse za budućnost Kosova Ahmet Isufi, rekao je da je “ceo narod Kosova  danas zaslužan da imamo vojsku”.
“U partnerstvu sa evropskom zajednicom će  biti kompletirana država, koja će celom regionu doneti mir”, dodao je Isufi.
Poslanik Srpske liste Igor Simić rekao je da su srpski poslanici protiv predloga zakona.
“Srbima i drugima trebaju ekonomski mir i napredak a ne militarizacija ili rat. Čak su i predstavnici SAD I NATO rekli da on mora da poštuje ustav. Najava ulaganja 150 miliona evra u tri godine nije u interesu ne samo Srba već i Albanaca, jer novac treba uložiti u zadržavanje mladih da ne napuštaju Kosovo”, rekao je Simić.
Nakon njegovog izlaganja srpski poslanici su napustili zasedanje skupštine.
Poslanici manjinskih, nesrpskih zajednica najavili su podršku nacrtima zakona.
Prema nacrtima zakona predviđeno je prerastanje ministartsva za snage bezbednosti u ministarstvo odbrane.
Prema nacrtu zakona, Kosovske snage bezbednosne (KSB) “štite teritorijalni integritet, građane, imovinu i interese Kosova”.
“KSB su vojne snage, multietničke, naoružane i ovlašćene za služenje na Kosovu i inostranstvu u skladu sa zakonskim i ustavnim mandatom”.
“KSB su sila, formirana prema interoperabilnim standardima sa NATO-om. Koriste silu, vatreno oružje, kako bi ispunili svoje zakonske i ustavne obaveze, ako ne može da se izbegne opasnost drugim sredstvima”.
“Podležu demokratskoj, građanskoj kontroli, vladavini prava i međunarodnim obavezama. Skupština, predsednik Kosova, premijer i ministar odbrane čine lanac civilne kontrole”.
“Predsednik Kosova je vrhovni komandant i ima ovlašćenja da naredi mobilizaciju KSB-a. Imenuje i razrešava komandanta KSB-a na preporuku vlade.  Premijer nadgleda i vrši kontrolu preko ministra”.
“Vlada ima pravo da usvoji strategiju odbrane prema preporukama ministra odbrane. Komandant se bira na mandat od četiri godine”.
“Organizaciono i strukturno, KSB deluju na celoj teritoriji Kosova kroz jedinstven lanac komandovanja. Sastoji se od aktivne komponente do pet hiljada članova. Generalštab je najviša  vojna organizaciona struktura u KSB-u”.
Izvor: Tanjug

Comments