Kosovska Skupština funkcionalna samo formalno

Poslanici skupštine Kosova su juče, na predlog Visara Imerija, poslanika Socijaldemokratske partije Kosova, odložili glasanje o Nacrtu Rezolucije o dijalogu sa Srbijom, sa obrazloženjem da je neophodna konsultacija i približavanje stavova.
“Zainteresovani smo da zajedno sednemo i barem pokušamo da približimo stavove kada je reč o Rezoluciji. Pozivam sve parlamentrane grupe da diskutujemo o toj Rezoluciji” poručio je sa skupštinske govornice Imeri.
Kao ni prethodno, ni jučerašnje skupštinsko zasedanje nije proteklo bez poteškoća. Tek nakon skoro dva sata od njenog početka u sali Skupštine okupilo se samo 62 poslanika od ukupno 120, koliko broji kosovski parlament, a na dnevnom redu bilo je 25 tačaka za diskusiju i usvajanje, prenetih sa prethodnog skupštinskog zasedanja. Poslanici opozicionog Demokratskog saveza Kosova i Pokret Samoopredeljenje i ovoga puta su bojkotovali sednicu skupštine, te je zbog nedostatka kvoruma ona prekinuta.
Nedostatak konsenzusa pozicije i opozicije oko sadržaja predložene Rezolucije vezane za dijalog između Kosova i Srbije, reklo bi se da je u potpunosti blokirao rad kosovskog parlamenta, odnosno rad na usvajanju zakona koji su već poslati skupštini. Prema Platformi  Demokratskog Instituta Kosova  (KDI) “Moj glas”, poslanici skupštine su od 170 planiranih zakonskih akata usvojili samo 46, u skupštinskoj proceduri se nalazi 71 zakon, a nije razmotreno 53 zakona.
Pored poslanika opozicije Demokratskog saveza Kosova i Pokreta Samoopredeljenje, nedovoljnoj efikasnosti skupštine doprineli su i poslanici Liste Srpska. Naime, marta meseca najavili su napuštanje kosovskih institucija zbog privođenja Marko Đurića, direktora “Kancelarije za Kosovo i Metohiju” pri Vladi Srbije, koji je ušao ilegalno na Kosovo, dakle bez dozvole kompetentnih institucija. Međutim, sprski poslanici ipak prisustvuju skupštnskim zasedanjima ali samo kada procene da su tačke dnevnog reda u interesu srpske zajednice koju predstavljaju.
S druge strane i poslanici dve najveće opozicione partije DSK i Pokret Samoopredeljenje postigli su konsenzus, da prisustvuju sednicama skupštine samo kada su na dnevnom redu tačke koje se tiču napretka Kosova u međunarodnim institucijama.
Poslanik Demokratskog saveza Kosova Driton Seljmanaj kaže da u ovakvom odnosu “snaga” pozicije i opozicije, godinama može da se ne usvoji ni jedan zakon. ”Ne postoje sankcije ukoliko se ne usvoji zakon i ne postoje sankcije ukoliko je skupština nefunkcionalna”, kaže Seljmanaj.
Predstavnici civilnog društva, koji monitorišu rad skupštine, konstatuju da skupštinske sednice nisu redovne, da se mesecima gomilaju tačke dnevnog reda, a u brojnim slučajevima, prilikom glasanja za zakone nedostaje kvorum. Objašnjavaju da se poslanici često pojave na sednici skupštine, ali da u međuvremenu napuste salu.
Artan Demhasaj iz organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo “Čohu”, kaže da je skupština formalno funkcionalna, ali ne i u praksi:
“Ne funkcioniše zbog poslanika koji nisu prisutni ni na plenarnim sednicama, na kojima se diskutuje o raznim politikama. Istovremeno, jedan broj njih ne prisustvuje ni parlamentarnim komisijama, gde se diskutuje o zakonima i gde se pripremaju za skupštinsku sednicu. Zbog toga skupština Kosova ne obavlja svoj glavni ustavni i zakonski zadatak: usvajanje zakona, zbog čega je i izabrana od glasača”, ističe Demhasaj.
Prema Poslovniku o radu skupštine, u članu 39., tački 3. se navodi da predsedništvo skupštine određuje datum i odlučuje o dnevnom redu i danu održavanja sednice skupštine. U tački 4. ovog člana se navodi da se “skupštinske sednice održavaju najmanje dva puta mesečno i da predsedništvo u saradnji sa šefovima poslaničkih grupa može da se ove tačke ne drži, uvek kada to bude smatralo neohodnim.”
U skladu sa odlukom o uslovima učestvovanja u radu skupštine, poslanici dve najveće opozicione partije Demokratski saveza Kosova i Pokret Samopredeljenje, već su izjavili da će prisustvovati skupštinskom zasedanju u četvrtak, kako bi glasali za tri Nacrta zakona neophodnih za transformaciju Bezbedosnih snaga Kosova u Vojsku Kosova. S druge strane, ostaje da se vidi da li će svoje nezadovoljstvo, preko skupštinske govornice izneti poslanici Liste Srpska, koji smatraju da su ova tri zakona u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 ili se kao u sličnim situacijama, jednostavno uopšte neće pojaviti u skupštinskoj sali.
U ovoj “pat poziciji”, u kojoj opozicija nema dovoljno glasova da obori Vladu, a koalicioni partneri u Vladi Kosova “pate” od nedostatka glasova za normalan rad skupštine i analitičari kosovskih prilika su podeljeni. Jedni smatraju da mora da se nađe konsenzus pozicije i opozicije, a drugi da samo izborima može da se izađe iz ovakve situacije.
Izvor: RTV Puls

Comments