Uvedeni novi predmeti za gimnazijalce

Sa novom školskom godinom u Gimnazijama koje na Kosovu  rade po sistemu  Republike Srbije uvedeni su novi izborni predmeti. Učenici se odlučuju za dva od šest ponuđenih predmeta.  Istraživali smo da li je ovaj plan zaživeo  u Kosovskom Pomoravlju.

Od septembra stiglo je osveženje gimnazijskog programa, uvođenjem novih predmeta za učenike prvog razreda. Ponuđeni su im predmeti pomoću kojih će lakše razumeti svet oko sebe i razviti kritčko mišljenje. Novi predmeti su atraktivni, a tiču se medija, društva, zdravlja, održivog razvoja, umetnosti i primenjenih nauka.

U Gimnaziji u Kosovskoj Kamenici ovaj program je sproveden u delo, kaže VD direktor Ivan Arsić. Naglašava da je nastava projektna i potpuno drugačija. U kameničkoj Gimnaziji učenici su odabrali predmete: Primenjene nauke, Jezik mediji i kultura, Pojedinac kultura i društvo.

“To je projektna nastava u okviru koje učenici pohađaju po jedan čas nedeljno i biraju sadržaj koji će da izučavaju. Na kraju školske godine treba da napišu projekat”, rekao je za RTV Puls vršilac dužnosti Gimnazije u Kosovskoj Kamenici Ivan Arsić.

Gimnazija u Šilovu takođe je realizovala ovaj program.  Mediji, kultura, društvo i primenjene nauke, najatraktivniji su bili i učenicima u Šilovu.

“Ministarstvo prosvete Republike Srbije je ove godine dalo veći i bogatiji izbor predmeta u Gimnazijama. U gnjilanskoj Gimnaziji u Šilovu učenici su odabrali tri nova izborna predmeta. Ove godine to su: Pojedinac, kultura i društvo, Jezik, mediji i kultrua i Primenjene nauke”, rekla je profesorka engleskog jezika Dragana Serafimović, koja od ove godine predaje neke od novih izbornih predmeta.

Učenike novina u nastavi ne opterećuje, već kako kažu, donosi promene i sada će moći više da istražuju. Posebno im je zanimljivo što rade u grupama sa više konverzacije.

“Zanimljivo je zato što novi predmeti nisu kao i svi drugi predmeti, jer je nastava drugačija. Uglavnom radimo kroz projekte i više razgovaramo sa profesorima”, kaže  učenik prvog razreda Gimnazije Miloš Maksimović i naglašava da ovakvi predmeti leže društveno-jezičkom smeru.

Kroz  nove predmete, učenici će određene pojave sagledavati iz ugla svih nauka koje tu pojavu izučavaju. Po završetku druge godine, gimnazijalci se mogu odlučiti za iste predmete ili mogu izabrati dva nova. Iako izborni, ocene nisu opisne, već  numeričke i ulaziće u prosek.

 

Izvor: RTV Puls

Comments