“Odluka o liberalizaciji viza u rukama država članica EU”

Šefica kancelarije EU na Kosovu, Natalija Apostolova naglasila je da partijska neslaganja ne bi trebalo da utiču na rad Skupštine Kosova, prenosi Zeri.

Apostolova je takođe navela da je pitanje liberalizacije viza sada na državama članicama EU, ali, po njenom mišljenju Kosovo mora da nastavi svoj rad na unapređenju vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala.

“Odluka o liberalizaciji viza je u rukama država članica EU. Skupština Kosova treba da pokaže spremnost u ispunjavanju obaveza u oblasti vladavine prava i organizovanog kriminala”, rekla je Apostolova, i dodala da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju treba da se ispuni u celosti.

Apostolova je na petom sastanku Parlamentarne komisije za SSP koji se održava u Skupštini Kosova, u saradnji sa delegacijom iz Evropskog parlamenta, izjavila da nema konkretnog datuma kada će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju, ali, prema njenim rečima, kosovske institucije moraju da rade kontinuirano.

 

Izvor: Radio Kontakt , RTK

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."