Polovina mladih na Kosovu nezaposlena, 60% želi da napusti Kosovo

Skoro 60% mladih na Kosovu razmišlja o odlasku sa Kosova u naredne tri godine, rezultati su istraživanja javnog mnjenja koje je sproveo UNDP. U istraživanju koje se fokusiralo na izazove sa kojima se susreće omladina, navedeno je i da je 48% ispitanika nezaposleno, a stopa nezaposlenosti žena (56%) je znatno viša od stope nezaposlenosti muškaraca (40%).

Istraživanje je sprovedeno na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, na uzorku 452 ispitanika starosti između 14 i 35 godina.

U istraživanju “Puls javnosti” konstatuje se da iako Kosovo ima najmlađu populaciju u Evropi i da 20% stanovništva ima između 15-29 godina starosti, visoka stopa nezaposlenosti onemogućava iskorišćavanje ovog potencijala.

Upitani zašto je teško naći posao na Kosovu, ispitanici su naveli sledeće razloge: nedostatak raspoloživih poslova (43%), zatim sledi korupcija (42%), nedostatak traženih profesionalnih kvalifikacija (41%), nedostatak zahtevane količine radnog iskustva (38%), nepotizam u procesu selekcije (37%), pad potražnje za zapošljavanje sa dotičnim veštinama (21%), i etnička diskriminacija (17%).

Studija pokazala je da je omladina pesimistična u pogledu budućnosti Kosova. Ukupno 32% ispitanika veruje da je Kosovo na pogrešnom putu.

Većina ispitanika starijih od 18 godina su glasači, više od 56% glasalo je na centralnim i lokalnim izborima. U ovom pogledu nisu postojale razlike između polova. Kada se odgovori podele po etničkoj pripadnosti, većina kosovskih Albanaca (73%) glasa, dok kosovski Srbi glasaju u znatno manjem broju (30,5%).

Gotovo polovina ispitanika prijavila je da je napustilo formalno obrazovanje. Od 48% ispitanika koji su napustili školu, skoro jedna trećina (30%) ispitanika učinila je to zbog finansijskih problema. Zasnivanje porodice bio je razlog za 27% ispitanika koji su odlučili da ne nastave svoje obrazovanje, 12% ispitanika napustilo je školu zato što nisu videli koristi od nastavka svog obrazovanja. Od onih koji se aktivno školuju, većina (51%) je odgovorila da teži da završi osnovne studije, više od 15% teži da završi master studije, a 4% planira da pohađa postdiplomske studije. Manje od 1% ispitanika želi da napusti formalno školovanje nakon završetka osnovne škole.

Skoro svi ispitanici rekli su da ih njihovi roditelji ili članovi familije pomažu finansijski: 55% imaju podršku svojih roditelja, 46% od drugih članova porodice, a 18,5% od rođaka/prijatelja koji žive u inostranstvu. Samo 1,5% ispitanika kaže da ima podršku od kosovskih institucija. Žene (54%) su više zavisne od pomoći porodice nego muškarci (29%).

 

Izvor: Kossev

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."