Potpisan Okvirni sporazum za razvojnu saradnju između Nemačke i Kosova

Predstavnici nemačke i kosovske vlade ambasador Kristijan Helt i ministar finansija Bedri Hamza potpisali su danas prvi Okvirni sporazum za razvojnu saradnju koji uređuje osnovu za tehničku i finansijsku saradnju.

Prilikom ceremonije potpisivanja ministar Hamza je izjavio da je postizanje ovog sporazuma sa nemačkom državom od velike važnosti za Kosovo, posebno kad se uzme u obzir da je Nemačka od kraja rata pružila Kosovu tehničku i finansijsku podršku u iznosu od 600 miliona evra, navodi se u saopštenju i dodaje da su okviru ove saradnje sprovedeni projekti u važnim oblastima kao što su vodosnabdevanje, energija, životna sredina ili izgradnja institucija.

“Kvalitet života naših građana ne bi bio ono što jeste, bez značaja, koji mu je saradnja sa nemačkom Vladom pružila” – izjavio je Hamza.

Ambasador Helt je naglasio veliku važnost sporazuma kao osnove za još efikasniju saradnju između dve države prilikom ugovaranja razvojnih projekata.

Cilj nemačke razvojne saradnje na Kosovu je da prati zemlju na putu ka EU.

Borba protiv siromaštva, podrška ekonomske i društvene perspektive kao i zaštita životne sredine stoje pri tome na prvom mestu.

Okvirni sporazum omogućuje lakšu operativnost vladinih organizacija nemačke države i njihovih zaposlenih, koji na Kosovu daju svoj doprinos kroz subvencije, kredite ili kroz usluge drugih vladinih agencija, navedeno je u saopštenju.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."