OEBS i Opština Zvečan obeležavaju Međunarodni dan demokratije

Povodom 15. septembra, Međunarodnog dana demokratije, Misija OEBS-a na Kosovu  i opština Zvečan organizuju niz javnih događaja pod nazivom “Raznolikost i inkluzija”  sa ciljem otvaranja svih potencijala demokratskog društva na Kosovu.

Događaji uključuju javne rasprave sa mladima i predstavnicima građanskog društva, umetničke radionice i slikanje murala, pop-rok koncert i fudbalske utakmice.

U okviru višednevnog programa organizovanog širom Kosova, u Opštini Zvečan će  u petak 14. septembra od 11 do 13h biti održan skup mladih koji će razmatrati šta sve oni mogu da učine za lepši i bolji Zvečan.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."