Održana debata “Mladi na Kosovu – pogled u budućnost”

U organizaciji NVO “Aktiv” održana je panel diskusija  na temu “Mladi na Kosovu – pogled u budućnost” , na kojoj su govorili izvršni direktor Omladinskog edukativnog kluba “Sinergija” Stefan Veljković i Aleksandar Mirković iz Mreže za građanski aktivizam, čije je sedište u Gračanici.

“Mladi ljudi žive veoma loše, višestruko su ugroženi, ne samo u ekonomskom i socijalnom smislu, već su diskriminisani od oba sistema, i srpskog i kosovskog“ rekao je Stefan Veljković. “Nekako nisu prepoznati i od završetka rata sve su drugačije teme dolazile u prvi plan, visoka politika, etničke tenzije i mladi nikad nisu uspeli da dođu na dnevni red” kaže Veljković, dodajući da se mladi ljudi na Kosovu nalaze u izuzetzno nepovoljnom položaju.

Aleksandar Mirković smatra da nema velike razlike između mladih sa severa i juga Kosova, osim slobode kretanja, koja je bolja na severu. Kaže da su svi zaboravili na mlade i njihove probleme. Kao najveće probleme  identifikuje nezaposlenost, i povučenost samih mladih.

“Stagniraju plašeći se razočaranja. Ne postoje konkretni predlozi i rešenja za mlade. Čak i jedan mlad čovek da napravi i stvori neku dobru sliku i početak doći će do zida, jer mu treba pomoć neke institucije da bi nastavio dalje, i onda se vrati na početak”, kaže Mirković.

Nezaposlenost, porodično nasilje, loš obrazovni sistem, siromaštvo i kriminal među mladima su pet glavnih problema koje su mladi sami identifikovali, u istraživanju koje je Sinergija sprovela 2016. godine, rekao je Stefan Veljković, dodajući da su i sami mladi ljudi delom odgovorni za položaj u kome se nalaze.

Kaže da Sinergija pre svega nudi mladim ljudima sve što misli da bi ih zanimalo. “I trudimo se da im pružimo taj neki sadržaj i čini mi se da u tome uspevamo”, kaže Veljković, ističući da je više od 2.500 hiljade mladih ljudi prošlo kroz treninge ove organizacije.

Smatra da mladi ljudi ne odlaze odavde ništa više nego iz Beograda, Niša, Kragujevca ili većih centara, ali da se u manjem gradu to više oseti. “Veliki broj mladih ljudi odlazi i prema istraživanjima 80 odsto mladih ljudi želi da privremeno ili trajno napusti Kosovo”, dodaje Veljković.

Aleksandar Mirković misli da je da najveći deo odgovornosti snosi sistem, jer mehanizmi za opstanak kako kaže dolaze iz vrha, ali da deo odgovornosti snosi i samo društvo.

“Da bi se sačuvao jedan mlad čovek u Gračanici treba mu ponuditi posao. Nema srednjih i malih preduzeća, sve su neka mikro. Svi  bi da radimo u javnim institucijama, a to nije moguće. S druge strane sama lokalna samouprava kad želi da pomogne, završava se sve na stolu, nema konkretnih koraka” navodi Mirković. Mladim ljudim poručuje da je u borbu uvek išao sam i da se oni bore, jer život jeste borba.

Veljković mladima takođe poručuje da se bore, ne tražeći krivca u drugima.

“Borite se kao da ste sami, ali znajući da imate nekoga na koga možete da se oslonite”,  zaključio je.

Panel diskusija održana je uz pomoć Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF).

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."