OEK “Sinergija”: Verifikacija diploma komplikovana, mladi neinformisani

Omladinska organizacija “Sinergija” je danas u Kosovskoj Mitrovici predstavila rezultate  istraživanja pod nazivom “Analiza stavova mladih prema procesu verifikacije diploma u skladu sa Briselskim sporazumom”.

Istraživanje je sprovedeno putem upitnika u obliku kvantitativnog stratifikovanog uzorka.

“Sam proces verifikacije je izuzetno zbunjujuć za mlade ljude jer mladi ljudi nisu informisani o ovom procesu. Naš savet institucijama i organizacijama civilnog sektora koji se tim procesom bave je da sprovedu daleko vidljiviju kampanju kako bi mladi bili bolje informisani. Oni koji su verifikovali svoje diplome su to uradili verovatno zato što žele da dobiju radno mesto u javnom sektoru Kosova ili žele da dobiju zaposlenje u kosovskim institucijama i to je glavni razlog zašto mladi ljudi vrše verifikacije diploma” istakao je izvršni direktor “Sinergije” Stefan Veljković.

Ukupno je bio ispitan 101 ispitanik starosti od 18 do 30 godina u sve četiri opštine na severu Kosova, i to 36 u Kosovskoj Mitrovici, 35 u Leposaviću, i po 15 u Zvečanu i Zubinom Potoku.

“Sam proces verifikacije diploma, za mene je veoma konfuzan kao i Briselski sporazum, jer ti koji su ga potpisali verovatno su razmišljali da će uticati na kvalitet života. Briselski sporazum nam nije doneo ništa kao ni verifikacija diploma. To je samo proces da ovaj mladi svet i naraštaj zbuni i baci ga u još veču apatiju, jer po meni, verifikacija umanjuje vrednosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Moje saznanje i iskustvo mi govori da se diplome jedino mogu nostrifikovati kada pređete iz jedne zemlje u drugu. Ako Kosovo hoće da radi na ljudskim pravima onda treba da dozvoli i prizna rad Univerziteta koji je kvalitetan i akreditovan” poručila je Blagica Radovanović direktorica NVO “Santa Maria” i odbornik u opštini Zvečan.

U istraživanju je učestvovalo 63 muškaraca i 38 žena.

“Proces verifikacije diploma praktično znači za nosioca diplome da tu diplomu može da iskoristi u svrhe zapošljavanja u institucijama ili bilo kojim radnim organizacijama koje funkcionišu po kosovskom zakonodavstvu. Za sve one koji planiraju i teže da rade u institucijama po srpskom zakonodavstvu, proces verifikacije diplome im apsolutno nije potreban, jer i bez toga imaju priznate diplome. A za sve one koji bi da zasnuju radni odnos negde u inostranstvu, ta verifikacija diplome im ne bi značila jer bi u tom slučaju morali da prođu kroz proces nostrifikacije a to bi značilo da bi morali da polažu dodatne ispite, da nauče jezik zemlje u kojoj planiraju da zasnuju radni odnos i mnoge druge obaveze, a to naravno sa sobom nosi velike finansijske troškove” kazao je istoričar Miloš Damjanović.

Iz “Sinergije” zaključuju da mladi nisu dovoljno upoznati sa procedurom verifikacije diploma, što je kako kažu velika manjkavost ovog procesa i dodaju da je nemogućnost verifikacije diploma sa doktorskih studija, dodatni problem koji pregovori nisu rešili.

Ova analiza je deo projekta koje finansira Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS).

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."