Privremeni organ Opštine Kosovska Mitrovica produžiće ugovore o javnim radovima za osobe sa invaliditetom

Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Kosovska Mitrovica  u saradnji sa Privremenim organom Opštine Kosovska Mitrovica omogućila je privremeni radni angažman za devet  osoba sa invaliditetom, kroz  dva ugovora o javnim radovima.

Kako je danas izjavila direktorica mitrovačke filijale NSZ Verica Ćeranić ugovori su potpisani sa Međuopštinskom organizacijom Saveza gluvih i nagluvih i Centrom za baznu rehabilitaciju i inkluzivnim centrom.

“Realizacija ovog projekta je krenula 1. juna i trajaće četiri meseca. Vrednost oba ugovora je 1,8 miliona dinara a uključeno je devet lica sa područja filijale Kosovska Mitrovica” rekla je Ćeranić i dodala da će se projekti nastaviti i nakon isteka 30. septembra, zahvaljujući finansijskoj  podršci Privremenog organa Opštine Kosovska Mitrovica.

Ćeranić je dodala da je ovo izuzetan način da ovi ljudi pokažu koliko su društveno korisni i apsolutno spremni da rade.

Predsednik Privremenog organa Opštine Kosovska  Mitrovica Aleksandar Spirić kaže da  po broju radno angažovanih osoba sa invaliditetom,  naš grad uveliko prednjači u odnosu na ostale.

“Ono što je novina jeste da  ćemo pored osoba sa invaliditetom, uključiti  i tri personalna asistenta.  Time ćemo pomoći i onima koji trebaju fizičku pomoć” najavio je Spirić.

On napominje da za sve ovakve projekte Opština dobija svesrdnu podršku od Vlade Republike Srbije i dodaje da je poseta predsednika Vučića najbolji pokazatelj koliko le država prisutna i koliko je  raspoložena da pruži podršku u svakom obliku.

Rukovodilac  Međuopštinske organizacije Saveza gluvih i nagluvih Mirjana Martinović zahvalila je Privremenom organu Opštine Kosovska MItrovica i NSZ jer čine sve što je u njihovoj moći da osobe sa invaliditetom žive normalno i da privređuju.

“ Kod nas je angažovano šest osoba i nadamo se da ćemo te ugovore produžiti” rekla je Martinović.

Centar za baznu rehabilitaciju i inkluzivni centar prvi put se pojavljuje kao nosilac projekta o izvođenju javnih radova.

“ Nadamo se da je zasad dobro prošlo i da ćemo nastaviti ovu saradnju. Kod nas su angažovane tri osobe i nadamo se da će se povećati broj radno angažovanih osoba sa invaliditetom” kaže Spirić.

Angažovani u Savezu gluvih i nagluvih radiće na  ažuriranju baze podataka lica sa posebnim potrebama,  dok će zaposleni u Centru za baznu rehabilitaciju I inkluzivnom centru izrađivati rukotvorine.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."