Han neće o “zameni teritorija”, ali je naveo “novi rok”

Evropski komesar za susedsku politiku Jonahes Han nije direktno odgovorio na pitanje RSE šta misli o ideji “razgraničenja“ kao rešenja za pitanje Kosmeta.

On je istakao da je “za rešavanje bilo kakvog bilateralnog sukoba, ali i da svako rešenje mora doprineti široj stabilnosti ovog regiona, tako da to bilateralno rešenje ne ide na trošak drugih u regionu“.

“Sada moramo videti širu sliku što znači da, bez obzira kakvo je to rešenje, ono mora biti takvo da ne ide na štetu drugih“, naveo je Han.

Na ponovljeno pitanje da li to znači da se zamena teritorija ne isključuje, rekao je da “misli da to treba ostaviti njima, da oni o tome raspravljaju“.

“Sada vrlo jasno znaju šta su naši uslovni okviri i smatram da, ako želite nešto postići, trebati razmišljati i izvan kutije. Naš uslovni okvir je da ima više stabilnosti u regionu i da svako pojedinačno rešenje, svaki dogovor za rešenje bilateralnih sukoba mora doprineti ukupnoj stabilnosti i razvoju regiona jer je, na kraju, cilj da svih šest zemalja postanu članice Evropske unije”, istakao je Han.

Na pitanje da li se ne boji da bi promena granica mogla da ima negativan efekat na BiH, Makedoniju, čak i zemlje istočnog partnerstva, istakao je da misli da je o tome prerano govoriti.

“Oni i dalje pregovaraju. Neke ideje su se pojavile. Posmatrajmo to na ovaj način – i sada se radi na daljim pregovorima radi boljeg usaglašavanja ideja. Smatram da paket koji ima pravno-obavezujući sporazum između Srbije i Kosova mora sadržavati više elemenata, a onda ćemo videti konačne ideje. Ali mislim da su obe strane sada potpuno svesne međunarodne, ne bih rekao zabrinutosti, već ograničenja, a unutar toga mislim da su mnoga rešenja moguća”, kaže Han.

Upitan da li smatra da može doći do rešenja sa završetkom mandata Evropske komisije krajem oktobra, naveo je da “to nije zato što je kraj mandata Komisije”.

“Bilo bi od koristi ako bi se to moglo zaključiti do, recimo, leta iduće godine, kako bismo krenuli novim koracima”, zaključio je Han.

 

Izvor B92

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."