Kosovska vlada odredila tim za dijalog

Kososvka vlada izabrala je svoj tim za dijalog sa Beogradom a predvodiće ga potpredsednik vlade Fatmir Ljimaj.

Potpredsednik tima biće Enver Hodžaj. Ostali članovi tima su Bedžet Pacoli, prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova, zatim Dardan Gaši, takođe potpredsednik u vladi.

U ekipi je i Avni Arifi, dosadašnji predsedavajući tima za tehnički dijalog i Mahir Jagčilar, predstavnik turske zajednice u vladi.

Premijer Ramuš Haradinaj je na sednici vlade rekao da u timu ima mesta i za predstavnike opozicionih stranaka i građanskih organizacija.

Vlada će odluku o novom sastavu tima proslediti skupštini na razmatranje i potvrđivanje.

Haradinaj je dodao da će ovom odlukom i kosovska vlada imati svoje predstavnike u dijalogu sa Beogradom.

“Kao vlada, sa ovom delegacijom preuzimamo i našu odgovornost. To je dobra prilika da vlada usaglasi svoje angazovanje sa parlamentom”, rekao je Haradinaj.

 

 

Izvor : RTS

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."