“Granice su već menjane, nema razloga da ove budu svete”

Američki geopolitičar i osnivač agencije “Stratfor” Džordž Fridman naveo je koja je to idealna situacija za rešavanje kosovskog pitanja.

Kako je rekao, idealna situacija je da Beograd i Priština postignu direktan dogovor bez treće strane.

Kako je rekao, za Srbiju je bitno da se to pitanje što pre reši i “krene dalje”.

“Moje je mišljenje, pošto su granice Srbije već promenjene tokom rata, da nema razloga da sadašnje granice budu svete. To je razlog zbog kojeg ja podržavam da se isključi treća strana i da se postigne dogovor dve strane kojih se to tiče”, rekao je Fridman za list “Danas” od utorka.

Međutim, on je naveo da je problem za tu ideju to što Kosovo i Srbija žele da okrive treću stranu za rešenje i neminovne ustupke.

On je kazao da Kosovo imalo istorijski značaj za SAD, jer su prvi put delovale samostalno i da je to stvorilo veliku zabrinutost, ali je naglasio da ono nije više važno pitanje za SAD.

Fridman je naveo da sumnja da će se SAD protiviti bilo kojoj ideji, uključujući i promenu granica, ako to vodi stabilnosti i miru u regionu.

“Šta Rusi kažu, šta Rusi mogu da urade i šta će da urade veoma su različite stvari. Imajući u vidu sadašnje raspoloženje SAD, duboko rusko uplitanje značiće i odgovarajući američki dogovor, što će Srbiju staviti u položaj žetona u igri na strani slabije strane”, upozorio je Fridman.

On je poručio da Srbija treba što pre da reši problme Kosova i da nastavi dalje, podsetivši da su mnoge zemlje “definisane silom i nepravdom”.

“Mađari žive sa Trijanonom, Poljaci žive s gubitkom njihovog istoka, Meksikanci sa američkim osvajanjem njihove severne teritorije. Sve zemlje mogu da pronađu da su na neki način definisane silom i nepravdom”, rekao je Fridman.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."