Predlog rezolucije: Skupština Kosova odgovorna za dijalog

Potpredsednik Socijaldemokratske partije Kosova predložio je danas Skupštini Kosova nacrt Rezolucije o utvrdjivanju institucionalnih odgovornosti za proces dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije u kojem se utvrđuje da je Skupština Kosova najodgovornija za proces dijaloga sa Srbijom.

Nacrtom rezolucije se utvrđuje da se političke stranke zastupljene u kosovskom parlamentu prihvataju da je nužna dvotrećinska većina od 80 poslanika za usvojanje platforme o dijalogu koja će poslužiti kao osnovni dokument u kojem će se utvrditi osnovni principi i državna pozicija Kosova u ovom značajnom procesu.

“Kvalifikovanim brojem glasova, dvotrećinskom većinom svih poslanika, Skupština odredjuje nosioca dijaloga. Nosilac dijaloga ostaje odgovoran Skupštini za svaku fazu dijaloga i donosi odluke u potpunoj saglasnosti sa Skupštinom. Skupština Republike Kosova zadržava pravo razrešenja nosioca dijaloga uvek kada proceni da su pogaženi osnovni principi platforme i kada se proces dovede u opasnost da izadje van (utvrdjenih) okvira”, kaže se u trećoj tački rezolucije.

Skupština Kosova će, u skladu sa poslovnikom o radu, formirati posebnu radnu grupu koja ima za zadatak da pažljivo nadgleda proces dijaloga.

“Ova komisija će biti zadužena da upozna Predsedništvo Skupštine i Skupštinu sa svakim pomakom u procesu dijaloga i da zatraži redovne parlamentarne rasprave tokom njegovog trajanja. Komisiju za nadgledanje dijaloga će voditi  predstavnici parlamentarne opozicije, dok će njen sastav biti odredjen u skladu sa formulom koja se koristi za formiranje redovnih parlemtarnih komisija”, kaže se u tački četiri nacrta rezolucije o kojem treba da se tokom sednice izjasni kosovski parlament.

 

Izvor: TV Most / Beta

Comments