Prikupljaju se činjenice o zločinima OVK

Radna grupa za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na KiM razgovarala je s predstavnicima Vlade, parlamenta i službi bezbednosti.

Radna grupa bavi se prikupljanjem podataka o zločinima OVK u dve od sedam oblasti u kojima je ta teroristička organizacija imala svoja uporišta.

Podatke do kojih dođe dostavljaće nadležnim organima na dalje postupanje, a u radu na raspolaganju ima i dokumenta i izjave svedoka koji imaju oznaku poverljivosti.

“U ove dve zone obrađeno je 650 događaja i još se 152 lica iz ovih zona vodi kao nestalo. Mi smo ta lica našli u određenim objektima, zatvorima, prema izjavama samih onih koji su zločine počinili, da su oni bili ti koji su ih zatvarali i brinuli o njima. Tih lica više nema, to je dovoljno za tužilaštvo”, kaže predsednik Komisije za nestale Vlade Srbije Veljko Odalović.

Predsednik Skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun kaže da ne žele da materijal dođe do novinara pre nego do tužilaca.

“Kada budemo pokrili zločine na celoj teritoriji, sistematizaciju tih zločina, to ćemo sve publikovati”, rekao je Drecun.

 

Izvor: RTS

Comments