Opština Zvečan: Konkurs za dodelu 50 stanova u naseljima Mali Zvečan i Matica

Komisija opštine Zvečan objavila je Javni poziv za dodelu stambenih jedinica na korišćenje  20 (2 x 10) stambenih jedinica u naselju Mali Zvečan i

30 (10 + 2 x 10) stambenih jedinica u naselju Matica.

 

Pravo na podnošenje prijava imaju sledeće kategorije pojedinaca i porodica:

  1. porodice i pojedinci koji nemaju stan ili kuću u individualnom vlasništvu ili u individualnom vlasništvu užeg člana porodice, odnosno do drugog stepena krvnog srodstva prave linije
  2.  porodice i pojedinici koji poseduju stambenu površinu ispod socijalnih stambenih normi
  3. porodice i pojedinci koji žive u stambenim objektima koji ugrožavaju njihovu bezbednost
  4.  raseljena lica i povratnici
  5.  mladi bračni parovi i
  6. kadrovi koji spadaju u socijalnu kategoriju.

Obrasci prijave se preuzimaju i dostavljaju u opštini Zvečan, u pisarnici, kancelarija broj 10. Uz prijavu se dostavlja i prateća dokumentacija navedena u obrascu prijave. (Obrazac možete naći i na adresi: www.eopstinazvecan.com)
Prijave koje nisu kompletne neće biti razmatrane. Krajnji rok za predaju prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno do 17. 08.2018.

Komisija je dužna da svaku porodicu i pojedinca obiđe na licu mesta, na adresi koja je navedena u obrascu Prijave i da o svakoj Prijavi sačini izveštaj u roku od 30 dana od dana završetka javnog poziva.

Komisija je dužna da u roku od 45 dana od dana završetka javnog poziva objavi listu porodica i pojedinaca, kojima se dodeljuje određena stambena jedinica na korišćenje. Dodatne informacije mogu se dobiti kod opštinskog službenika u kancelariji broj 21 u zgradi opštine Zvečan.
U prilogu je obrazac za prijavu.

образац за пријаву општина Звечан

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."