Sutra javna diskusija na temu “Stanje u pravosuđu”

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC organizuje javnu diskusiju  “Stanje u pravosuđu” , na kojoj  će se govoriti o situaciji nastaloj nakon integracije pravosuđa na severnom Kosovu, dok će NVO ACDC predstaviti rezultate istraživanja urađenog na ovu temu.

Panelisti na javnoj diskusiji koja će biti održana 12. Jula u 11 časova u Centru građanske energije u severnoj Mitrovici su advokat Ljubomir Pantović , pravnica Marija Mišković, pripravnica u sudu Dušica Milojevići I Aleksandar Rapajić, predstavnik ACDC.

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."