Usvojen predlog za pokretanje procedure za razmenu zemljišta u opštinskom vlasništvu

Na sedmoj redovnoj sednici Skupštine opštine Severna Mitrovica, predstavljen je prenos sopstvenih prihoda opštine Severna Mitrovica iz 2016. i 2017. u 2018 godinu, kao i predlog dokumenta o obeležavanju objekata od javnog značaja.

Na sednici je usvojen i predlog za pokretanje procedure za razmenu zemljišta u opštinskom vlasništvu, u cilju ispunjenja javnog interesa.

Glavna izvršna službenica Adrijana Hodžić ističe da se u skladu sa zakonom, opštinski prihodi prenose u kategoriju roba i usluga.

“Zakonski je tako ali ako se godinu dana unapred donese posebna odluka skupštine da se prihodi planiraju za određenu aktivnost, moguće je da pred razmatranje drugog cirkulara budžeta za 2019. mi donesemo odluku gde ćemo opštinske prihode planirati u kategoriji kapitalnih investicija a ne robe i usluge. Dobili smo dopis iz Ministarstva finansija da su u opštini Severna Mitrovica ostala neprenesena sredstva koja su prikupljena kao sopstveni prihodi za 2016. i 2017. godinu, koja ukupno iznosi 54.157,77 eura. Ova sredstva su prikupljena iz dve direkcije, Direkcije opšte administracije i Direkcije urbanizma, katastra i geodezije” rekla je Hodžić.

Zbog velikog broja posetilaca Severnoj Mitrovici, predložen je i dokument o obeležavanju objekata od javnog značaja:

“Dosta ljudi posećuje Severnu Mitrovicu i zato je neophodno da krenemo sa obeležavanjem objekata od značaja. Ti znaci bi trebalo da budu postavljeni sa desne strane i da budu na vidljivim mestima. Važno je da su dokument radili profesori sa FTN-a, sa svojim studentima. Glavni predlog je to da na samom ulazu na šetalište da se napravimo mesto gde će postojati mapa sa legendom za našu opštinu” ističe Hodžić.

Povodom nedovoljnog broja slobodnih mesta za upis najmlađih u predškolske ustanove, usvojena je i tačka dnevnog reda za pokretanje procedure za razmenu zemljišta u opštinskom vlasništvu u cilju javnog interesa.

“Opština ima pravo da razmeni imovinu sa fizičkim i pravnim licima u slučajevima kada je takva razmena neophodna radi pribavljanja zemljišta u zbog javnog interesa. Opštini Severna Mitrovica je godinama unazad naročito od strane institucije obdaništa prijavljivana teška situacija, koja se odnosi na teške uslove u radu sa decom i ne mislim na kvalitet postojeće institucije već govorimo o velikom broju naših sugrađana naročito dece koja moraju biti odbijena jer postojeći objekat ne može da upiše svu decu koja žele da prođu obrazovanje” kazala je Hodžić i dodala:

“Samo u ovoj godini 600 zahteva je moralo da dobije negativan odgovor. Opština Severna Mitrovica nema slobodnog opštinskog zemljišta i one parcele koje su trenutno slobodne ne ispunjavaju uslove za konkretno ovu potrebu. Zbog toga danas zahtevamo podršku od SO Severna Mitrovica gde ćemo započeti procedure razmene opštinskog zemljišta u zamenu za zemljište koje pripada privatnom licu. Najpre proceduru i samu procenu razmene će raditi isključivo Ministarstvo finansija i njihovo specijalizovano odeljenje koje se bavi ovim pitanjem”.

 

Skupštini je predstavljen izveštaj o peticiji da  jedna od ulica u gradu ponese ime Olivera Ivanovića, od strane odbornika Marka Jakšića a u ime političkog subjekta GI SDP,  ali je odbijena zbog krivotvorenja potpisa građanina koji je preminuo,  a nalazi se kao potpisnik, kao i zbog sumnje u regularnost potpisa velikog broja građana , ali i jer niko od potpisnika nije naveo adresu stanovanja kojom bi se utvrdilo da je stanovnik Severne Mitrovice.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments