Uskoro formiranje lokalnih saveta u Opštini Zvečan

Skupština opštine Zvečan je usvojila Pravilnik o organizaciji i saradnji opštine Zvečan sa selima, naseljima i gradskih četvrtima.

Takođe, Skupština opštine  je usvojila Odluku o formiranju komisije za izbor lokalnih saveta koju čine 7 članova (predstavnici Skupštine Opštine, izvršne vlasti, organizacija civilnog društva i predstavnici sela), rekao je gostujući u program Radio Kosovske Mitrovice odbornik Oštine Zvečan I član komisije za izbor lokalnih saveta i lidera.

“ Od ponedeljka će uslediti konsultacije I to po lokalnim savetima, odnosno nekadašnjim mesnim zajednicama kojih ima devet, a to su : Zvečan 1 I 2, Rudare, Grabovac, Žerovnica, Srbovac, Banjska, Sendo, Banov Do i Lokva, Boljetin, Žaže I Lipa. Zamisao SO je da približi vlast građanima i seoskim liderima. Lokalni saveti brojaće 3 do 5 članova, od koji će biti izabran lokalni lider, koji će dobiti legitimet da prisustvuju svim sastancima SO Zvečan. Takođe, svi projekti koji su bitni za meštane, preko lidera mogu da apliciraju I pomognu svojim sredina.a Dakle, to je prilika da se upoznaju I apliciraju za projekte.

Jevtić kaže da je prilika da se ljudi uključe I budu bliži donosiocima odluka.

Javni poziv uslediće 15. avgusta avgusta , na koji će moći da se prijave svi zainteresovani građani, koji će učestovavi na izborima za ćlanove I predsednika lokalnog saveta. Važno je reći da je rodna ravnopravnost neophodna, te da je najbolje da bude jednaka zastupljenost muškaraca i žena.

“ Na sastanku se bira određeni broj građana, daju se predlozi i pristutni građani glasaju. Prostom većinom bira se lokalni lider”.

„Opština Zvečan teži ka uspostavljanju strukturnih kanala komunikacije sa građanima koji će omogućiti doprinos obe strane u postavljanju prioriteta i ciljeva, prenos informacija iz zajednica i ukažu na probleme i izazove sa kojima se suočavaju i prate sprovođenje lokalnih politika i procenjuju njihove ishode“ obrazloženo je u saopštenju.

Opština Zvečan će se u narednom periodu fokusirati na tri  ključna elementa za učešće građana u procesu donošenja i to: transparentnost, odgovornost I učešće.

Komisija za formiranje lokalnih saveta funkcionisaće do kraja avgusta kada se očekuje da  Lokalni saveti budu formirani.

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments