Upravljački tim za uspostavljenje ZSO sa gradonačelnicima: ZSO da radi na zaštiti interesa srpskog naroda

Upravljački tim za uspostavljanje Zajednice srpskih opština danas je, u okviru procesa izrade nacrta statuta Zajednice, razgovarao sa gradonačelnicima opština sa srpskom većinom.

Na sastanku je bilo reči o budućoj organizacionoj strukturi Zajednice srpskih opština, koja će biti uređena na osnovu Opštih principa dogovorenih u Briselu.

Prema tom dokumentu Zajednica srpskih opština imaće sledeće organe: skupštinu, predsednika, savet, odbor, administraciju i kancelariju za žalbe.

Sagovornici su konstatovali da je od ključne važnosti da nadležnosti Zajednice srpskih opština ostanu onakve kakve su definisane u Prvom briselskom sporazumu.

Zaključeno je da Zajednica srpskih opština treba da, kroz bavljenje pitanjima od zajedničkog interesa opština članica, kao i njihovo predstavljanje, na odlučujuć način doprinese jačanju lokalne demokratije i zaštiti interesa srpskog naroda.

Upravljački tim upoznao je gradonačelnike sa dosadašnjim aktivnostima i budućim planovima i zahvalio na logističkoj i ekspertskoj pomoći koje su mu lokalne vlasti pružile u dosadašnjem radu.

Comments