U Gračanici osnovan “Skaj klub”

U prostorijama Biznis centra u Gračanici osnovan je omladinski Skaj klub čiji će članovi, između ostalog, imati priliku da nauče kako da postanu dobri radnici, ali i preduzetnici.

Ideja je da se mladi ljudi, od 18 do 25 godina, podstaknu za društveno-ekonomsko preduzetništvo.

“Skaj program ima za cilj da osnaži ljude koji su socijalno-ekonomski ugroženi i koji nemaju povlastice koje bi trebalo da imaju. Deo projekta je i da mladi ljudi nauče da budu dobri radnici i preduzetnici”, kazala je menadžer kluba Donika Veselji.

Član nevladine organizacije “Mlada aktivna Gračanica” Aleksandra Živković koja je postala i član ovog kluba kaže da je ovo prilika da se mladim ljudima koji su bez posla pruži podrška, ali i da se nauči nešto novo.

“Želela bih da čujem o čemu se zapravo radi, ali i da uputim mlade da sami krenu. Ovo je idealna prilika da nauče nešto novo što će im biti od pomoći u njihovoj karijeri”, kazala je Živkovićeva.

Skaj klubovima pomažu obučeni volonteri.

“Ja vodim ovu grupu ovde, sa mnom je još jedan kolega. Mi ćemo biti tu da pružimo podršku mlađim članovima koji dolaze. Da im obezbedimo potrebne materijale. Svi članovi moraju da budu aktivni, da sarađuju”, kazao je trener Stefan Denić.

Osim u Gračanici, Skaj klubovi će biti otvoreni i u Uroševcu, Mitrovici, Vučitrnu, Mališevu i Đakovici.

“Partner nam je Mlada aktivna Gračanica. Mi ćemo udruženim snagama da završimo ovaj projekat i organizujemo klub”, kazao je koordinator projekta “World Vision”, Vehbi Klokoći.

“Povećanje socijalno-ekonomske integracije mladih na Kosovu- klubovi Skaj” je jednogodišnji projekat i sprovodi se od strane World Vision-a, a finansira ga nemačka vlada preko organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

 

Izvor: Radio Kim

Foto: Radio Kim

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."