Upravljački tim za uspostavljanje ZSO sa dekanima fakulteta PU: Ostati u pravnim okvirima sistema RS

Upravljački tim za uspostavljanje Zajednice srpskih opština sastao se danas sa dekanima Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, a tema razgovora bile su nadležnosti Zajednice u oblasti visokog obrazovanja.

Članovi Upravljačkog tima istakli su da će, u skladu sa predviđenim nadležnostima Zajednice definisanim u Prvom briselskom sporazumu, pitanje visokog obrazovanja imati jedno od centralnih mesta u nacrtu statuta.

U Prvom briselkom sporazumu je, kako je ocenjeno, uvažen strateški značaj postojećeg sistema obrazovanja za ekonomske perspektive kao i zaštitu identiteta srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, što će biti potvrđeno i nacrtom statuta Zajednice srpskih opština.

Članovi Upravljačkog tima naveli su da će se, u skladu sa sporazumima iz Brisela, nadležnost Zajednice srpskih opština protezati na oblast koja obuhvata predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje.

Dekani su poručili na sastanku da je važno da pravni okvir u kojem deluje Prištinski univerzitet sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici ostane nepromenjen, kao i procedure za akreditaciju fakulteta.

Dekani su istakli da je strateški važno osigurati pravo da njihov univerzitet, kao i do sada, bude povezan sa univerzitetima van teritorije buduće Zajednice.

Kako bi se osiguralo stabilno funkcionisanje visokog školstva nadležnosti Zajednice bi, prema njihovom mišljenju, trebalo da se protežu i na oblasti kao što je studentski standard, izrada programa, evaluacija rada i stručno usavršavanje nastavnog kadra.

Comments